LEKTIEVENNER FOR SAMARBEJDSPARTNERE

Henvis en elev til Lektievenner, og lad en ung frivillig styrke barnet fagligt og socialt

Lektievenner er et tilbud om frivillig hjemmelektiehjælp til børn, der er udfordret socialt eller fagligt i skolen. I projektet tilknyttes en frivillig Lektieven et enkelt barn, som han eller hun som udgangspunkt besøger én gang ugentlig af 2 timers varighed i barnets hjem. Sammen laver de lektier og taler om skolelivet generelt.

Det primære formål med Lektievenner er at skabe et frirum samt at øge motivationen til lektielæsning, skolearbejde og skolelivet generelt hos socialt og fagligt udsatte børn i folkeskolen. Ydermere søges det at øge barnets trivsel gennem positiv kontakt og personlig støtte til skolearbejdet. På sigt skal dette styrke målgruppens faglige kompetencer, læringsparathed og senere muligheder for uddannelse og desuden bidrage til folkeskolereformens mål om at mindske betydningen af negativ social arv mht. barnets faglige resultater og øge trivslen i folkeskolen og på sigt gøre en positiv forskel.

"Jeg er rigtig glad for at have en lektieven. Hun gør lektierne sjove ved at lave ordlege og spil i forbindelse med skolearbejdet. Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, jeg forstår tingene bedre."

Mød Levi, der er lektieven:

FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING

Lektievenner går på tre ben, hvilket er med til at skabe de helt særlige forudsætninger for et stærkt læringsmiljø og rum for både faglig og personlig udvikling for målgruppen.

Én til en tutoring
Lektiehjælpen og den faglige støtte i Lektievenner er baseret på en én-til-én relation. Dette giver mulighed for at intensivere, målrette og tilpasse lektiehjælpen og træningen af faglige færdigheder, så der tages højde for det enkelte barns perspektiv, behov og læringsstil. Eneundervisning betyder desuden, at børnene ikke direkte sammenlignes med eller måler sig op mod andre elever, hvilket for fagligt svage elever kan give en nederlagsfølelse og dårlig faglig selvtillid. Derfor kan mod og engagement fremmes hos barnet, hvilket styrker motivationen, den faglige selvtillid og de faglige ressourcer.

Social relation og trivsel
Selvom kerneydelsen i Lektievenner er faglig støtte til barnets skolearbejde og skoleliv generelt, lægges der også vægt på den sociale relation mellem det enkelte barn og den frivillige. Vores erfaring er, at den personlige støtte skaber en særlig social relation mellem barnet og den frivillige, hvilket har positiv indflydelse på barnets trivsel, selvværd og lyst til at lære. Derfor vægter vi relationen højt og prioriterer også det sociale aspekt. Der er derfor afsat et mindre beløb i budgettet til sociale aktiviteter, såsom udflugter, snacks, spil osv., hvilket skal være med til at styrke barnets generelle trivsel, læringslyst og sociale udvikling.

Barnet på hjemmebane
I Lektievenner finder lektiehjælpen og den faglige støtte sted i barnets hjem. Dette er et trygt, velkendt og overskueligt miljø for barnet, hvilket fremmer koncentration og forudsætninger for læring. Vi ser dette som en styrke i Lektievenner, da børn giver udtryk for, at tryghed er en vigtig faktor i deres lyst til at lære.

HENVISNINGSSKEMA

Som kontaktlærer udfylder du henvisningsskemaet på vegne af barnet og barnets forældre med deres samtykke. Du kan henvise elever fra 1.-9. klasse. Som udgangspunkt varer et match 6-12 mdr, hvorefter der er mulighed for genmatch.

Skemaet har til formål at sikre, at der fra skolens side er indhentet samtykke fra barnets forældre, at relevant kontaktinformation videreformidles samt, at en fagprofessionel har vurderet barnets trivsel og faglige udvikling som led i en før- og eftermåling til brug i evaluering af projektet.

Vi gør dig hermed opmærksom på, at den frivillige lektieven får adgang til dine kontaktoplysninger, så I kan indgå i dialog om eleven, såfremt det skulle blive nødvendigt i det enkelte tilfælde.

🔴 OBS: Desværre har vi i øjeblikket rigtig mange børn på venteliste til at få en lektieven. Derfor tager vi på nuværende tidspunkt ikke imod henvisninger fra København/Frederiksberg, Odense, Aarhus, Ålborg og Herlev – hvis barnet bor i en anden by end disse, vælg da “Andre byer” i henvisningsskemaet:

Når du henviser et barn til projektet, binder du dig samtidig til at udfylde et eftermålingsskema, når matchet ophører. Du vil få tilsendt en mail fra Red Barnet Ungdom med et link til online udfyldelse af eftermålingerne. Du kan også udfylde eftermålingen her.

OBS: Hvis barnet skifter kontaktperson, er det vigtigt, at vi får besked, så vi kan indhente eftermålingen fra den nye kontaktperson. Kontakt derfor projektkonsulent Asta Pilehave, [email protected], 51 44 38 58.

Projektet er støttet af: