klar til uddannelse

0

Skoler

0

børn og unge

Bliv Frivillig I Barnets Ven2gul

klar til uddannelse

"Vi kan se en positiv udvikling hos de unge. De har fået større tro på sig selv og flere deltager meget mere aktivt i undervisningen. De har fået oparbejdet nye sociale relationer på skolen, der har styrket deres trivsel og mindsket deres risiko for frafald."

Alt for mange unge består ikke deres afgangsprøve eller kommer slet ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Klar til Uddannelse skal få flere unge i udskolingen til at søge ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Klar til Uddannelse er et forebyggende tilbud til unge i 8., 9. og 10. klasse, der har brug for et fagligt løft, eksamensstøtte, hjælp til at vælge en uddannelse og se egne styrker og potentiale. Klar til Uddannelse er et samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og Egmont Fonden.

klar til uddannelse består af to forskellige indsatser:

Klartiluddannelse1

Studievenner er en én-til-én relation, der løber over et halvt år, hvor eleven matches med en ung frivillig, der fungerer som faglig støtte, sparringspartner og støtte i forhold til studievalg. F.eks. kan den frivillige tage med ud og besøge uddannelser og arbejdspladser.

Vil du være frivillig Studieven?
Klartiluddannelse2

Springbrættet

Springbrættet er et gruppebaseret forløb for ca. 15 elever, der udvælges af samarbejdsskoler. Forløbet skaber et forpligtende fællesskab for eleverne og de tilknyttede frivillige. Det løber over ca. 6 måneder og der fokus på livsmestring, eksamensforberedelse samt studievalg.

Vil du være frivillig i Springbrættet?

Mere om indsatsen – Klar til Uddannelse

Klar til Uddannelse er et samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og Egmont Fonden. Indsatsen er forankret lokalt gennem samarbejde med kommuner og skoler i Danmark. Skolerne sikrer, at tilbuddet bliver målrettet de unge, som har behov for faglig og social støtte til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse – og at de selv ønsker at være med.

Projektperioden for Klar til Uddannelse er 3,5 år, hvor ambitionen er at nå ud til ca. 900 unge i målgruppen og engagere ca. 600 unge frivillige.

Hvis du er interesseret i at høre mere om ‘Klar til Uddannelse’, så kontakt:

LOUISE CHRISTIANSEN
Tlf.: 23 10 99 49
[email protected]