VISION, MISSION, FORMÅL OG VÆRDIER

Red Barnet Ungdoms VISION er:

En børnevenlig verden, hvor alle børn og unge har tiltro til sig selv, andre og fremtiden.

Red Barnet Ungdoms MISSION er:

At styrke børn og unges livsglæde og trivsel gennem positive forandringer i det enkelte barns liv og at sikre børn og unges stemme i samfundet.

Red Barnet Ungdoms FORMÅL er, at:

Styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem børn, unge, frivillige og andre.

  • Alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem.
  • Alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.

Vores kerneværdier:

I Red Barnet Ungdom arbejder vi ud fra en rettighedsbaseret tilgang, og det er vigtigt for os, at vi efterlever vores værdigrundlag. Derfor vægter vi, at både frivillige og ansatte arbejder i overensstemmelse med og ud fra vores fire værdier:

Anerkendelse:

I Red Barnet Ungdom ønsker vi, at alle børn og frivillige skal mødes med en anerkendende tilgang. Som frivillig i Red Barnet Ungdom er vi alle med til at skabe en kultur for anerkendelse, der sikrer, at alle børn, medfrivillige og ansatte vil opleve at være værdsat i organisationen for den, de er og for det, de gør. 

Vi ønsker en kultur, hvor vi møder hinanden anerkendende i tanke og handling. Det indebærer, at vi i vores arbejde tror på og handler ud fra, at andre omkring os handler ud fra den bedste intention og erfaring.

Inddragelse:

I Red Barnet Ungdom ønsker vi, at alle børn inddrages i beslutninger, der vedrører dem. Som frivillig i Red Barnet Ungdom er man derfor også med til at sikre, at børnene i vores projekter bliver hørt og inddraget i beslutninger, hvor de får en relevant stemme. Tilsvarende har frivillige i Red Barnet Ungdom også ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres arbejde. De har pligt til at inddrage andre frivillige, når vi tager beslutninger, der vedrører dem og deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at frivillige i Red Barnet Ungdom engagerer sig og bruger deres demokratiske medlemsrettigheder til at forbedre og ændre organisationen, hvis der er noget, de mener, vi sammen kan gøre bedre.

Engagement:

I Red Barnet Ungdom er vi overbevist om, at handlinger flytter holdninger, og at vi kan gøre en positiv forskel for børn og unge gennem vores engagement. De frivillige i Red Barnet Ungdoms engagement gør en uundværlig forskel både i samværet med børn, og når de bruger deres viden om børnene og projekterne til at påvirke organisationens beslutninger. Deres idéer er afgørende for, at Red Barnet Ungdom kan være med til at sikre en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt.

Ansvarlighed:

Det er afgørende for Red Barnet Ungdoms arbejde, at vi er en pålidelig organisation over for børn og samarbejdspartnere. Det er Red Barnet Ungdoms og vores frivilliges ansvar at udbrede kendskabet til børn og unges rettigheder. Det er nødvendigt, at både frivillige og Red Barnet Ungdom tager et stort ansvar for børnene, for projekterne og for Red Barnet Ungdom som organisation. For at sikre, at alle frivillige lever op til deres ansvar, har Red Barnet Ungdom nogle regler, retningslinjer og politikker, som alle frivillige skal følge. I henhold til vores regler kan frivillige desuden udelukkes fra en aktivitet, hvis de opfører sig uansvarligt.

Mere om os: