BARNETS VEN FOR SAMARBEJDSPARTNERE

FRA MISTRIVSEL TIL LIVSDUELIGHED

Barnets Ven er en forbyggende indsats, målrettet børn i alderen 6-15 år, som har identificerbare sociale eller emotionelle udfordringer herunder milde diagnoser, der endnu ikke er så betydelige, at de kvalificerer børnene til hjælp og støtte under servicelovens bestemmelser.

Barnets Ven har dokumenteret effekt i forhold til at forbygge social isolation, mistrivsel, marginalisering samt ensomhed, og styrker børnenes personlige og sociale udvikling.

Barnets Ven bygger på et ung-til-yngre princip, hvor børnene får en frivillig ven i alderen 18-28 år, der er nøje udvalgt til at støtte det enkelte barn i hans eller hendes udvikling.

I Barnets Ven mødes barnet og den frivillige rollemodel hver 14. dag i 6-12 måneder, så der kan opbygges en stabil og tillidsfuld relation. Igennem aktiviteter, som barnet og den frivillige rollemodel finder på i fællesskab, styrkes barnets selvtillid og robusthed, og barnet introduceres gradvist til nye miljøer i nærområdet.

”Han ser virkelig meget op til sin rollemodel, og han vil også være læge nu. Til skole-hjem-samtale fortæller de, at han ikke så ofte kommer i konflikt mere, og at han generelt har fået mere selvtillid”

Mød Marcus og Mille, der begge er frivillige i Barnets Ven:

BARNETS VEN GIVER BØRN TÆTTE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

86 % af de adspurgte forældre oplever relationen mellem rollemodel og barn som tillidsfuld og tæt.

“Hun har fået én at være fortrolig med. Én hun kan åbne op overfor og snakke om, hvor svært det er at være skilsmissebarn,” fortæller  en forælder til barn, der er matchet med en Barnets Ven

SKAL BARNETS VEN TIL DIN KOMMUNE?
Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du får Barnets Ven til din kommune, så kontakt programleder Sascha Hummelgaard.

Sascha Brinch Hummelgaard
Daglig leder af sekretariatet i Aarhus og programleder på Barnets Ven
Tlf.: +45 51 64 98 30
Mail: [email protected]