Grundlag

Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation. Det betyder at FN’s Børnekonvention danner grundlaget for al vores arbejde og vi arbejder for at fremme børns rettigheder.

Vi arbejder for at børn i udsatte positioner, skal have samme muligheder som andre børn, for et godt liv. Vi mener at børn og unge er eksperter i deres eget liv, så hvis vi ønsker at skabe en mere børnevenlig verden, er det essentielt at inddrage børn og unges perspektiver i, hvordan dette gøres bedst.

I vores arbejde tager vi særligt udgangspunkt i følgende artikler:
  • Børns ret til uddannelse (artikel 28)
  • Børns ret til fritid (artikel 31)
  • Børns ret til ikke at blive diskrimineret (artikel 2)
  • Børns ret til at blive hørt og anerkendt (artikel 12)

Red Barnet Ungdom arbejder desuden med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Mere om os: