samarbejde

RED BARNET OG SAVE THE CHILDREN

Red Barnet Ungdom blev stiftet i 2003 med støtte og opbakning fra generalsekretær Mimi Jakobsen. I organisationens første leveår ydede Red Barnet økonomisk støtte til Red Barnet Ungdom, men denne er udfaset over tid.

Red Barnet Ungdom har selvstændige vedtægter, bestyrelse, sekretariat og økonomi. Organisationernes samarbejde er afklaret i en samarbejdsaftale.
Red Barnet Ungdoms formand har en plads i Red Barnets hovedbestyrelse.

Organisationerne deler i dag adresse på Gammel Kongevej i København. Red Barnet er en del af Save the Children. Læs mere på Red Barnets hjemmeside.

NORDISK SAMARBEJDE

Nordic Cooperation er et formaliseret nordisk samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og vores søsterorganisationer i Norge (Press) og Sverige (RBUF) samt ungdomsråd tilknyttet Red Barnet i Island og Åland.

Formålet med samarbejdet er at erfaringsudveksling og støtte op om hinandens arbejde med børn og unges rettigheder samt styrke børn og unges stemme transnationalt. Foruden ønsker vi at styrke ungeledende projekter i Save the Children-bevægelsen ved eks. at tilbyde sparring og hjælp til unge (i norden) som ønsker at starte en ungdomsorganisation/gruppe i Save the Children familien.

Vi arbejder målrettet og strategisk og sætter hvert år mål for det kommende år og samler op på årets resultater i vores årsrapport som sættes til vedtagelse på vores årlige generalforsamling. Vi afholder både fysiske og online events med formålet at styrke hinandens kendskab til børnerettighedsområdet, debattere politiske børnerettigheds-relaterede mærkesager, erfaringsudveksle og videndele. Vi mødes fysisk minimum én gang om året i et af de nordiske lande – værtskabet går på skift. I 2022 mødtes vi i Oslo og rekonstruerede og satte retning for Nordic Cooperation 2.0 efter en lang periode med inaktivitet. Året efter formaliserede vi os selv til vores første officielle landsmøde hvor vedtægter og årsrapport blev enstemmigt vedtaget.