VORES INDSATSOMRÅDER

Vi arbejder for at gøre vores vision om en børnevenlig verden til virkelighed inden for områderne: Uddannelse, fritid, antidiskrimination og deltagelse.

På alle indsatsområderne arbejder vores unge frivillige for børns rettigheder ved at være frivillig i et projekt og gøre en forskel i en masse børn og unges liv. Det kan fx være på et asylcenter, på et skolebesøg for at bekæmpe mobning, som ’storebror eller -søster’ for et udsat barn eller i læringscaféer og på krisecentre.

BØRNS RET TIL UDDANNELSE

I Red Barnet Ungdom mener vi, at alle børn har ret til uddannelse. Tanken bag Red Barnet Ungdoms projekter er at indvirke positivt på børn og unges livssituation og aktive medborgerskab. Vores projekter har det tilfælles, at de tilbyder meningsfulde aktiviteter, der styrker børns sociale, faglige, kreative og demokratiske kompetencer. Vores ønske er at få endnu flere børn og unge til at spille en aktiv og positiv rolle i det danske samfund.

LÆRINGSCAFÈER

I Læringscaféerne hjælper vores frivillige udsatte børn med lektiehjælp og styrker deres lyst til at lære igennem aktive læringsøvelser som ordbingo, regnestafet og geografiquizzer.

Lekter Frivillig

LEKTIEVENNER

Vores Lektievenner er hver især knyttet til et enkelt barn, som de besøger en gang om ugen. Det giver barnet tid, ro og støtte til at få styr på både 7-tabellen og dansk grammatik. 

Klartiluddannelse1

KLAR TIL UDDANNELSE

Klar til Uddannelse er en forebyggende indsats for unge i 8.-10. klasse, der har brug for et fagligt løft, eksamensstøtte, hjælp til at vælge en uddannelse og se egne styrker og potentiale. 

BØRNS RET TIL FRITID

Nogle børn og unge lever i familier, som har få muligheder for oplevelser og fritidsaktiviteter. I Red Barnet Ungdom gør vi en indsats for, at disse børn får en aktiv fritid med gode oplevelser sammen med andre børn og unge. Vi arrangerer sjove, sociale og lærerige aktiviteter, som er tilgængelige i børnenes nærmiljø.

Bpf Forsiden

Frivillige rollemodeller bliver hver især tilknyttet et udsat barn, som de laver sjove og hyggelige aktiviteter med. De deltager desuden i fællesarrangementer med andre rollemodeller og børn.

Banner Mobil Frivillig

VENSKABSGRUPPER

Flygtningebørn, som er flyttet ud af asylcentret, kan let føle sig alene og kender ikke til mulighederne i deres nye lokalområde. Vi introducerer børnene for hinanden, giver dem gode oplevelser og nye venskaber.

10

WEEKENDCAMPS

Vores frivillige giver børn med flugterfaring et frirum fra hverdagen, ved at invitere dem med på en weekendtur fyldt med gode oplevelser og socialt samvær – som giver børnene gode minder og oplevelsen af fællesskab.

Laeringscafe Frivillige

På et asylcenter er der ikke mange muligheder for at udvikle faglige eller sociale færdigheder. Vores projekter giver børnene et pusterum fra hverdagen og nyt indhold i deres dagligdag.

Laering Lektier

BØRN PÅ KRISECENTER

Børn på krisecentre er en særlig sårbar gruppe, der ofte bærer på bagage fra et hjem præget af vold. Vi skaber en gladere hverdag, hvor børnene kan få lov til at være børn.

organisation og politik

I vores lokalforeninger arbejder vores frivillige for at udvikle organisationen og koordinere vores aktiviteter. På et politisk plan gør de Danmark til et mere børnevenligt samfund. De skaber lokale fællesskaber og sammenhold blandt aktiviteterne og de frivillige. 

15

Lokalforeningerne styrker sammenholdet mellem aktiviteter og skaber nye projekter og events.