METODE

Der er mange måder at arbejde med børns rettigheder. Vores metode baserer sig på ung-med-yngre, som sikrer frivillige i øjenhøjde.

Vi lægger stor vægt på vores unge-med-yngre tilgang og vi definerer børn som 6-18. årige og unge som 15-30. Årige. 

Alle vores frivillige er under 30 år, og har således et andet perspektiv på livet som barn og ung, da det ikke er så lang tid siden, at de selv var børn. Det er med til at sikre frivillige i øjenhøjde.

Vi mener, at børn er eksperter i deres eget liv og har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Derfor arbejder vi til stadighed med at udvikle og raffinere vores metoder til børneinddragelse og kompetenceudvikling af vores frivillige i forhold til:

  • at møde børn i øjenhøjde
  • at inddrage børn i alle faser af vores aktiviteter
  • at præsentere børn for muligheder for at påvirke rammerne for deres eget liv, når det giver mening i den konkrete situation og relation mellem barn og frivillig

I vores arbejde læner vi os ligeledes op af undersøgelser på børneområdet, som hjælper os med at identificere problemstillinger på børneområdet. 

Red Barnet Ungdom er en medlemsorganisation med et aktivt medlemsdemokrati. Alle frivillige og medlemmer har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Dette sikres via vores vedtægter, landsmøder, organisationsstruktur og i vores arbejde med at udvikle og vedligeholde en inddragende og anerkendende organisationskultur.

Mere om os:

Bpkrise Forside

VISION, MISSION, FORMÅL OG VÆRDIER

Bpf Forsiden

STRATEGI