STRATEGI

Vi har i strategien 2022-2025 valgt at fokusere på at styrke børn og unges stemme i samfundet. Det betyder at vi vil arbejde for at styrke Red Barnet Ungdom som børn og unges stemme samt styrke børn og unge i, at give udtryk for egne meninger og holdninger.

Vores fokus betyder dog ikke, at vi er mindre ambitiøse i forhold til de andre områder, vi arbejder med. Vores eksisterende aktiviteter og projekter, og udviklingen af disse, er fortsat i højsædet for vores samlede arbejde og prioriteres lige så højt som altid.

Strategien 2022-2025 er udarbejdet af Bestyrelsen i tæt samarbejde med sekretariatet samt med sparring fra aktivitetsfrivillige og eksterne samarbejdspartnere.

Mere om os:

Bpkrise Forside

VISION, MISSION, FORMÅL OG VÆRDIER