Studievenner– henvisningslærere


Om Studievenner
Studievenner er et én-til-én tilbud, hvor unge i udskolingen henvises af udvalgte skoler og matches med en ung frivillig (15-30 år). Formålet med projektet er, at styrke den unges faglige- personlige- og sociale udvikling, så den unge er bedre rustet til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Forløbet varer seks måneder, hvor den unge og den frivillige mødes én gang om ugen i ca. 2 timer i den unges hjem. Forløbet kan ligge på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af skoleåret.
 

Studievenner er for elever i enten 8., 9. eller 10. klasse, der kan nikke genkendende til et eller flere af følgende punkter:  

  • kæmper med nogle fag og kunne bruge ekstra støtte 
  • ikke ved hvad han/hun vil efter 9. eller 10. klasse og har det svært med valgprocessen 
  • mangler motivation for skolen og ikke deltager så meget i undervisningen 
  • ikke er vurderet klar til den uddannelse han/hun ønsker.

Forløbet
Studievenner er et personligt forløb, som tilrettelægges efter den unges behov. Den frivillige giver eleven faglig støtte i form af lektiehjælp og alternative læringsøvelser, fungerer som sparringspartner og understøtter valgprocessen i forhold til studievalg – f.eks. ved besøg på uddannelser og arbejdspladser.  

Hvis du sammen med den unge vurderer at Studievenner er det rette match, skal du udfylde tilmeldingsskemaet her:

UDFYLD SKEMA HER

Når du henviser en elev til projektet, binder du dig samtidig til at udfylde et eftermålingsskema, når matchet ophører. Du vil få tilsendt en mail fra Red Barnet Ungdom med et link til online udfyldelse af eftermålingerne. Du kan også udfylde eftermålingen her.

Tilmeldingen kræver samtykke fra elevens forældre og naturligvis fra eleven selv. Informationerne i skemaet hjælper os til at lave det rette match mellem studievennerne og danner ramme for forløbets indhold og fokus.

Studievenner er en del af Red Barnet Ungdom og Egmont Fondens læringsindsats Klar til Uddannelse, som skal støtte, hjælpe og vejlede elever i udskolingen til at søge ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse.