barnets ven

0

frivillige rollemodeller

0

børn og unge

Bliv Frivillig I Barnets Ven2gul

en forbyggende indsats

Barnets Ven er en forbyggende indsats, målrettet børn i alderen 6-15 år, som har identificerbare sociale eller emotionelle udfordringer herunder milde diagnoser, der endnu ikke er så betydelige, at de kvalificerer børnene til hjælp og støtte under servicelovens bestemmelser.

”Han ser virkelig meget op til sin rollemodel, og han vil også være læge nu. Til skole-hjem-samtale fortæller de, at han ikke så ofte kommer i konflikt mere, og at han generelt har fået mere selvtillid”

rollemodeller og relationer

Barnets Ven bygger på et ung-til-yngre princip, hvor børnene får en frivillig ven. De mødes hver 14. dag i 6-12 måneder, så der kan opbygges en stabil og tillidsfuld relation. Igennem aktiviteter, som barnet og den frivillige rollemodel finder på i fællesskab, styrkes barnets selvtillid og robusthed, og barnet introduceres gradvist til nye miljøer i nærområdet.

Barnets Ven har dokumenteret effekt i forhold til at forbygge social isolation, mistrivsel, marginalisering samt ensomhed, og styrker børnenes personlige og sociale udvikling.

Mød Marcus og Mille, der begge er frivillige i Barnets Ven:

Vil du være frivillig i Barnets Ven?

VI SKABER EN BEDRE BØRNEVERDEN

Red Barnet Ungdom er en ungdomsorganisation, hvor unge frivillige arbejder sammen med børn om at skabe et mere børnevenligt Danmark.