Lektievenner for samarbejdspartnere

Henvis en elev til Lektievenner, og lad en ung frivillig styrke barnet fagligt og socialt i fritiden gennem hjemmelektiehjælp

Pige får hjælp med lektierne gennem frivillig lektieven/lektiehjælp

Lille pige får hjælp til lektierne og til at lære og læse.

I Lektievenner tilbyder Red Barnet Ungdom hjemmelektiehjælp til børn, der kæmper socialt eller fagligt i skolen. I projektet bliver en frivillig lektieven knyttet til et enkelt barn, som den frivillige besøger én gang ugentlig af 2 timers varighed i barnets hjem for at hjælpe med lektierne og skolelivet generelt. Som udgangspunkt varer et match ét år, hvorefter der er mulighed for genmatch.

Det primære formål med Lektievenner er at skabe et frirum for fagligt udfordrede folkeskolebørn samt at øge motivationen til lektielæsning, skolearbejde og skolelivet generelt hos socialt og fagligt udsatte børn, for på sigt at styrke målgruppens faglige kompetencer, læringsparathed og senere muligheder for uddannelse. Yderligere har hjemmelektiehjælp til formål at øge barnets trivsel gennem positiv kontakt og personlig støtte til skolearbejdet. Projektets formål supplerer således folkeskolereformens mål om at mindske betydningen af negativ social arv mht. barnets faglige resultater samt øge trivslen i folkeskolen og på sigt gøre en positiv forskel. Dette kan lade sig gøre ved at tage udgangspunkt i børnenes egne ønsker, og styrke deres faglige selvtillid og derigennem deres sociale selvtillid.

Lektievenner går på tre ben, hvilket er med til at skabe de helt særlige forudsætninger for et stærkt læringsmiljø og rum for både faglig og personlig udvikling for målgruppen:

1. Én-til- én tutoring: Lektiehjælpen og den faglige støtte i Lektievenner er baseret på en én-til- én relation.
Dette giver mulighed for at intensivere, målrette og tilpasse lektiehjælpen og træningen af faglige
færdigheder, så der tages højde for det enkelte barns perspektiv, behov og læringsstil. At hjemmelektiehjælpen
foregår som eneundervisning betyder desuden, at børnene ikke bliver direkte sammenlignet eller måler sig
selv op mod andre elever, hvilket for fagligt svage elever kan give en nederlagsfølelse og dårlig faglig
selvtillid. Eneundervisningen kan dermed fremme et mod og engagement hos barnet, som styrker
motivationen, den faglige selvtillid og de faglige ressourcer.

2. Social relation og trivsel: Selvom kerneydelsen i Lektievenner er faglig støtte til barnets skolearbejde og
skoleliv generelt, lægges der også vægt på den sociale relation mellem det enkelte barn og den frivillige
lektieven. Vores erfaring er, at den personlige støtte skaber en særlig social relation mellem barnet og den
frivillige, der har positiv indflydelse på barnets trivsel, selvværd og lyst til at lære. Vi vægter derfor
relationen mellem lektievennerne høj og prioriterer også det sociale aspekt i relationen. Der er derfor afsat
et mindre beløb i budgettet til sociale aktiviteter, så barnet og den frivillige kan tage på udflugter, spille spil
m.m., hvilket skal være med til at styrke barnets generelle trivsel, læringslyst og sociale udvikling.

3. Barnet på hjemmebane: I Lektievenner finder lektiehjælpen og den faglig støtte sted i barnets hjem.
Dette er et trygt, velkendt og overskueligt miljø for barnet, hvilket fremmer dets koncentration og
forudsætninger for læring. Vi ser dette som en styrke i Lektievenner, da børn giver udtryk for, at tryghed er
en vigtig faktor i deres lyst til at lære.

HENVISNINGSSKEMA FOR SAMARBEJDSSKOLER

Er du ansat på en af vores samarbejdsskoler, og ønsker du at henvise et barn til Lektievenner? Så læs med her:

Som kontaktlærer udfylder du henvisningsskemaet på vegne af barnet og barnets forældre med deres samtykke. Skemaet
kan kun udfyldes, hvis du kommer fra en af Red Barnet Ungdoms samarbejdsskoler. Du kan henvise elever fra 1.-9. klasse med behov for hjemmelektiehjælp.

Skemaet har til formål at sikre, at der fra skolens side er indhentet samtykke fra barnets forældre, at
relevant kontaktinformation videreformidles, samt at en fagprofessionel har vurderet barnets trivsel og
faglige udvikling som led i en før- og eftermåling til brug for evaluering af projektet.

Vi gør dig hermed opmærksom på, at den frivillige lektieven får adgang til dine kontaktoplysninger, så I kan
indgå i dialog om eleven, såfremt det skulle blive nødvendigt i det enkelte tilfælde.

UDFYLD SKEMA HER!

Når du henviser et barn til projektet, binder du dig samtidig til at udfylde et eftermålingsskema, når matchet mellem barnet og den frivillige lektieven ophører. Du vil få tilsendt en mail fra Red Barnet Ungdom, med et link til online udfyldelse af eftermålingerne. Du kan også udfylde eftermålingen her.

OBS: Hvis barnet skifter kontaktperson, er det vigtigt, at vi får besked, så vi kan indhente efter-målingen fra den
nye kontaktperson. Kontakt derfor projektkonsulent Julie Helqvist på 61 42 21 51 eller jh@redbarnetungdom.dk.

Projektet er støttet af: