Om Klar til Uddannelse


Alt for mange unge består ikke deres afgangsprøve eller kommer slet ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Klar til Uddannelse skal få flere unge i udskolingen til at søge ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og Egmont Fonden.

Klar til Uddannelse – et nyt tilbud

Klar til Uddannelse er et nyt tilbud i Red Barnet Ungdom, men bygger ovenpå en succesfuld testfase i 2022 samt 15 års erfaring med frivilligt drevet læringsunderstøttende og trivselsfremmende aktiviteter i Red Barnet Ungdoms læringsindsats. Læringsindsatsens frivillige har stor succes med at skabe trygge læringsrum, der fremmer faglig, social og personlig udvikling via faglige succesoplevelser, møder i øjenhøjde og positive relationer til unge rollemodeller.

Indsatsen bliver forankret lokalt gennem samarbejde med kommuner og skoler i Danmark. Via de lokale samarbejde målrettes tilbuddet til unge, der kunne have gavn af tilbuddet og som måtte ønske at deltage.  

Vores samarbejdskommune i testfasen fortæller:  

Vi har kunnet se en positiv udvikling hos de unge. De har fået større tro på sig selv og flere deltager mere aktivt i undervisningen. De har fået oparbejdet nogle sociale relationer på skolen, der har styrket deres trivsel og mindsket deres risiko for frafald. 

Studievenner og Springbrættet

Klar til Uddannelse består af to indsatser Studievenner og Springbrættet og er et forebyggende tilbud til unge i 8., 9. og 10. klasse, der har brug for et fagligt løft, eksamensstøtte, hjælp til at vælge en uddannelse og se egne styrker og potentiale.

  1. Studievenner er en én-til-én relation, der løber over et halvt år, hvor eleven matches med en ung frivillig, der fungerer som faglig støtte, sparringspartner og støtte i forhold til studievalg. F.eks. kan den frivillige tage med ud og besøge uddannelser og arbejdspladser.  Læs mere om tilbuddet her.
    Er du lærer og vil henvise en elev, kan du læse mere her.
  1. Springbrættet er et gruppebaseret forløb for ca. 15 elever, der udvælges af samarbejdsskoler. Forløbet skaber et forpligtende fællesskab for eleverne og de tilknyttede frivillige. Det løber over ca. 6 måneder og der fokus på livsmestring, eksamensforberedelse samt studievalg. Læs mere om tilbuddet her.

Mere om Klar til Uddannelse

Hvis du er interesseret i at høre mere om Klar til Uddannelse, så kontakt:

LOUISE CHRISTIANSEN
Tlf.: 23 10 99 49
louise@redbarnetungdom.dk

Er du mellem 18 og 30 år og ønsker at være frivillig, kan du læse meget mere på frivillig i Studievenner og frivillig i Springbrættet.