Caroline Kelstrup

Juniorprojektkonsulent - Barnets Ven - København

Mail: cbk@redbarnetungdom.dk

  • Understøttelse og udvikling af Projektet Barnets Ven i Aarhus
  • Rekruttering, introduktion, fastholdelse og sparring med frivillige
  • Match af børn og rollemodeller, understøttelse af matchprocessen samt opfølgning og udvikling heraf.