Helena Lavi

Juniorprojektkonsulent - Barnets Ven - København

Tlf.: 30 99 57 52
Mail: hl@redbarnetungdom.dk

Ansvarsområder:

  • Understøttelse og udvikling af Projektet Barnets Ven i København
  • Rekruttering, introduktion, fastholdelse og sparring med frivillige
  • Match af børn og rollemodeller, understøttelse af matchprocessen samt opfølgning og udvikling heraf.