Medlemsdemokrati

Som medlem af Red Barnet Ungdom er du med til at tegne organisationen. Du kan få indflydelse, udvikle og nytænke foreningen. På denne side kan du læse om hvordan!

 

Red Barnet Ungdom er DIN organisation!

Som medlem af Red Barnet Ungdom bekræfter du med dit kontingent, at du støtter op om vores formål om at udbrede børns rettigheder. Samtidig bekræfter du, at såfremt du engagerer dig som frivillig, så vil du arbejde med afsæt i de værdier, politikker og beslutninger, som medlemmer før dig, har besluttet skal gælde i vores fælles indsats. Du kan læse mere om Red Barnet Ungdoms værdier her.

Som medlem har du ret til og mulighed for at påvirke og få medbestemmelse over selvsamme værdier, politikker og beslutninger. Med andre ord: hvis du ønsker, at Red Barnet Ungdom skal gøre noget anderledes, er der rig mulighed for demokratisk indflydelse!

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du får indflydelse gennem vores medlemsdemokrati.


Landsmøde

Som medlem har du ret til at deltage i vores landsmøde, hvor du også har stemmeret. Du modtager information om de beslutninger, der skal træffes på landsmødet i god tid inden mødets afholdelse, og som medlem kan du stille forslag til nye og andre beslutninger. Hvis du er under 35 år kan du stille op til valg til Red Barnet Ungdoms bestyrelse. Kontakt sekretariatet eller bestyrelsen, hvis du har brug for hjælp til at komme igang med at bruge din demokratiske ret i Red Barnet Ungdom.


Landsbestyrelsen

På landsmødet vælges en bestyrelse til at lede organisationen mellem landsmøderne. Bestyrelsen bør arbejde med afsæt i de beslutninger, som landsmødet har truffet. Du kan altid bede bestyrelsen om at forholde sig til en sag på det kommende bestyrelsesmøde og hvis du er utilfreds med den måde bestyrelsen leder organisationen på, kan du selv stille op til bestyrelsen på næste landsmøde. Bestyrelsen bestræber sig på at forberede sine beslutninger bedst muligt ved at inddrage relevante interessenter i forberedelsen af bestyrelsesmøderne. Inddragelsen vil typisk foregå via lokalforeningsbestyrelserne.


Din lokalforeningsbestyrelse

Som medlem af Red Barnet Ungdom bliver du automatisk – i kraft af dit postnummer – del af en lokalforening. Lokalforeningen er en selvstændig Red Barnet Ungdom forening, som har tilsluttet sig Red Barnet Ungdoms formål og søgt om optagelse i landsorganisationen. Red Barnet Ungdoms aktiviteter for og med børn udføres typisk i et tæt samarbejde mellem lokalforeningen og sekretariatet, der er ansat af landsbestyrelsen. Som medlem af lokalforeningen har du mulighed for at påvirke de lokale beslutninger om hvilke aktiviteter, der skal laves i lokalforeningen. Du kan deltage på den årlige generalforsamling, stille op til den lokale bestyrelse eller blande dig, hvis bestyrelsen holder åbne bestyrelses/medlemsmøder. Du kan også engagere dig i et lokalt udvalg, i de lokale aktiviteter eller blot følge med i hvad der rører sig via vores forskellige nyhedsbreve.

Se kontaktinformationer på alle vores lokalforeninger.


Vil du vide mere?
Så kontakt sekretariat eller bestyrelse. Vi vil elske at hjælpe dig igang!