Strategi

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, hvis strategi tager udgangspunkt i børns rettigheder, som beskrevet i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.

Frivillig og barn klipper og klistrer

Red Barnet Ungdom ønsker et børnevenligt Danmark, hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt. Det er et arbejde, der er drevet af stærke holdninger og værdier og vores strategi udspringer heraf.

Børnekonventionen danner grundlaget

I al Red Barnet Ungdoms arbejde, tages der afsæt i FN’s Børnekonvention, der danner grundlaget for vores arbejde. Samtidig er Red Barnet Ungdom en demokratisk medlemsorganisation, og vores engagerede medlemmer er hele tiden med til at videreudvikle strategier, arbejdsprogrammer, og projektarbejde. Læs hvordan vi arbejder med de forskellige punkter i Børnekonventionen og verdensmålene her.

Vision og værdier

Red Barnet Ungdoms mission er at styrke børn og unges livsglæde og trivsel gennem positive forandringer i det enkelte barns liv. Vi arbejder målrettet for at sikre børn og unges stemme i samfundet. Læs mere om vision og værdier her.

Metode 

I Red Barnet Ungdom beror vores metode sig på det, vi kalder ‘ung-med-yngre’. Alle vores frivillige er under 30 år, og har således et andet perspektiv på livet som barn og ung, da det ikke er så lang tid siden, at de selv var børn. Det er med til at sikre frivillige i øjenhøjde. Læs mere om vores metode her.

I vores arbejde læner vi os ligeledes op af undersøgelser på børneområdet, som hjælper os med at identificere problemstillinger på børneområdet. Vi har selv lavet en række undersøgelser i samarbejde med bl.a Moos-Bjerre og Egmont Fonden. Du kan læse vores publikationer her.

Indsatsområder

Red Barnet Ungdom favner en lang række projekter inden for uddannelse, fritid og anerkendelse. Vi arbejder rettigheds- og ressourcebaseret for, at socialt udsatte børn skal have samme muligheder som andre børn for et godt liv. Læs mere om vores indsats områder her.