Mobning

I Red Barnet Ungdom arbejder vi for børns ret til at være fri for diskrimination. Læs om vores arbejde her på siden.

 

Alle børn har ret til at blive hørt. Derfor bør børn være fri for diskrimination – ingen må på forhånd diskvalificeres på grund af etnisk baggrund, køn, handicap, el.lign.

Red Barnet Ungdom arbejder aktivt for at bekæmpe diskrimination blandt børn og unge. Det gør vi blandt andet gennem antimobbeprojektet MobSquad, der engagerer skoleelever i at stoppe mobning.

I menuen til højre kan du gå på opdagelse i vores projekter og lære mere om Red Barnet Ungdoms arbejde for at forhindre diskrimination blandt børn og unge.


Mobsquad

Mobsquad

Som frivillige i MobSquad tager du på besøg på skoler rundt omkring i landet og taler om forebyggelse af mobning med eleverne. Gennem dialog og leg formidler de frivillige konkrete redskaber til, hvordan eleverne kan gribe ind, når de oplever mobning.

Det praktiske: Du skal være mellem 18 og 30 år og kunne tage på skolebesøg mindst to gange om måneden i skoletiden.
Geografi: Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og København.Læs mere her