Lokalforeninger

LOKALE FÆLLESSKABER

Red Barnet Ungdoms lokalforeninger skaber lokale fællesskaber og sammenhold blandt aktiviteterne og de frivillige. Arbejdet i lokalforeningen handler om at styrke sammenholdet mellem aktiviteter og få nye idéer til nye projekter og events. Det er her, vi sætter børn og unges rettigheder på den lokale dagsorden, lægger planer for at få endnu flere med og styrker vores medlemsdemokrati.

Vær børnenes stemme
Lokalforeningerne Red Barnet Ungdoms lokale ansigt udadtil. Som medlem af en lokalforening bliver du en af Red Barnet Ungdoms fortalere, og hjælper os med at skabe opmærksomhed om vores mission om et mere børnevenligt lokalsamfund.

Medlemsdemokrati og medbestemmelse
Lokalforeningerne består af en bestyrelse med tre til otte medlemmer. En forperson, en næstforperson, en kasserer og op til fem menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i lokalforeningernes årlige generalforsamlinger, som finder sted i løbet af årets tre første måneder.


VIL DU VÆRE BESTYRELSESMEDLEM I EN LOKALFORENING?

For at blive en del af en lokalbestyrelse, behøver du ikke have erfaring eller en lang uddannelse – det eneste det kræver er derimod masser af engagement, og at du er medlem af Red Barnet Ungdom. En gang om året, i februar eller marts, holder lokalforeningerne en generalforsamling, hvor du har mulighed for at stille op – af og til bliver der også en ledig plads i bestyrelserne mellem valgperioder, som du kan søge.

📞 Skal vi ringe dig op?


Hvad laver en lokalbestyrelse?

Der afholdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. Her er bestyrelsens fremmeste opgave at komme på idéer, der kan være med til at skabe et fællesskab for frivillige i dit lokalområde gennem fede sociale og faglige events, inspirerende opslag på de sociale medier og synlighed for jeres lokalforening.

I lokalbestyrelsen har de forskellige poster forskellige ansvarsområder:

Fælles for alle posterne er, at I sammen skaber det frivillige fællesskab, der løfter Red Barnet Ungdoms lokale indsats. Det er et vigtigt stykke arbejde, der både giver rigtig god ledelseserfaring og noget godt at skrive på CV’et. Allervigtigst får du en rigtig god mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner.

  • Forperson: Forpersonen har det store overblik, indkalder til møder og er tovholder for bestyrelsen. Forpersonen har kontakten til sekretariatet i København, til de andre lokalforpersoner rundt omkring i landet og til projektlederne i de forskellige aktiviteter.
  • Næstforperson: Næstforpersonen er forpersonens højre hånd. Hvordan ansvaret fordeles, er forskelligt fra lokalforening til lokalforening, men fælles er at de begge skal hjælpe med at gøre det sjovt og givende at være frivillig i lokalforeningen.
  • Kasserer: Kassereren er bestyrelsens talknuser. Det er den person, der holder øje med budgettet, fører regnskab og som kommer med idéer til hvilke midler lokalforeningen kan søge.
  • Bestyrelsesmedlem: De menige medlemmer er med inde over alle beslutninger, og kan påtage sig forskellige ansvarsposter. Det kan være som SoMe-ansvarlig, underholdningsansvarlig eller en masse andre poster som I internt i lokalforeningen kan blive enige om.

Hvor er vi?

Nedenfor finder du en oversigt over hvilke lokalforeninger, vi har i Red Barnet Ungdom og hvornår de holder generalforsamling næste gang.

Vil du vide mere om de enkelte lokalforeninger, kan du klikke på bynavnet og se mere om, hvilke projekter der er gang i, finde kontaktinformationer og meget mere.

Har du spørgsmål?
Kunne du tænke dig at være med i en lokalforeningsbestyrelse eller har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte din lokalforening eller skriv til vores organisationskonsulet Ronja Hyldkrog:
Email: rh@redbarnetungdom.dk, Telefonnummer 51 64 98 29.