Lokalforeninger

Red Barnet Ungdoms lokalforeninger skaber lokale fællesskaber og sammenhold blandt aktiviteterne og de frivillige. Arbejdet i lokalforeningen handler om at styrke sammenholdet mellem aktiviteter og få nye idéer til nye projekter og events. Det er her, vi sætter børn og unges rettigheder på den lokale dagsorden, lægger planer for at få endnu flere med og styrker vores medlemsdemokrati. Derudover er lokalforeningerne Red Barnet Ungdoms lokale ansigt udadtil. Som medlem af en lokalforening bliver du en af Red Barnet Ungdoms fortalere, og hjælper os med at skabe opmærksomhed om vores mission om et mere børnevenligt lokalsamfund.

Lokalforeningerne består af en bestyrelse med tre til otte medlemmer. En forperson, en næstforperson, en kasserer og op til fem menige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på den årlige generalforsamling.

Lokalforeningernes Generalforsamlinger:

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i lokalforeningernes årlige generalforsamlinger. Her kan du orientere dig om dato og sted for afholdelse af generalforsamlingerne i den kommune du tilhører.

Aarhus: Dato TBA / Sted TBA

Amager: Dato TBA / Sted TBA

Esbjerg: Dato TBA / Sted TBA

København: Dato TBA / Sted TBA

Køge: Dato TBA / Sted TBA

Midtsjælland: Dato TBA / Sted TBA

Nordjylland: Dato TBA / Sted TBA

Odense: Dato TBA / Sted TBA

Randers: Dato TBA / Sted TBA

Slagelse: Dato TBA / Sted TBA

Vejle: Dato TBA / Sted TBA


Vil du være bestyrelsesmedlem i en Lokalforening?

For at blive en del af en lokalbestyrelse, behøver du ikke have erfaring eller en lang uddannelse – det eneste det kræver er derimod masser af engagement, og at du er medlem af Red Barnet Ungdom. En gang om året, i februar eller marts, lokalforeningerne en generalforsamling, hvor du har mulighed for at stille op – af og til bliver der også en ledig plads i bestyrelserne mellem valgperioder, som du kan søge. Hvis det skulle ske, kan du finde opslaget her på frivilligjob.dk.

Udfyld formularen, hvis du kunne tænke dig at være med i en lokalforening eller høre nærmere – så kontakter vi dig


Hvad laver en lokalbestyrelse?

Der afholdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. Her er bestyrelsens fornemmeste opgave at komme på idéer, der kan være med til at skabe et fællesskab for frivillige i dit lokalområde gennem fede sociale og faglige events, inspirerende opslag på de sociale medier og synlighed for jeres lokalforening.

I lokalbestyrelsen har de forskellige poster forskellige ansvarsområder:

  • Forperson: Forpersonen har det store overblik, indkalder til møder og er tovholder for bestyrelsen. Forpersonen har kontakten til sekretariatet i København, til de andre lokalforpersoner rundt omkring i landet og til projektlederne i de forskellige aktiviteter. Det er også forpersonen, der er lokalforeningens ansigt udadtil.
  • Næstforperson: Næstforpersonen er forpersonens højre hånd. Hvordan ansvaret fordeles, er forskelligt fra lokalforening til lokalforening, men fælles er at de begge skal hjælpe med at gøre det sjovt og givende at være frivillig i lokalforeningen.
  • Kasserer: Kassereren er bestyrelsens talknuser. Det er den person, der holder øje med budgettet, fører regnskab og som kommer med idéer til hvilke midler lokalforeningen kan søge.
  • Menigt medlem: De menige medlemmer er med inde over alle beslutninger, og kan påtage sig forskellige ansvarsposter. Det kan være som SoMe-ansvarlig, underholdningsansvarlig eller en masse andre poster som I internt i lokalforeningen kan blive enige om.

Fælles for alle posterne er, at du får mulighed for at møde sjove, engagerede og nye mennesker. Det er et vigtigt stykke arbejde, der både giver rigtig god ledelseserfaring og noget godt at skrive på CV’et. Allervigtigst får du en rigtig god mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner.


Nedenfor finder du en oversigt over hvilke lokalforeninger, vi har i Red Barnet Ungdom og hvornår de holder generalforsamling næste gang. Vil du vide mere om de enkelte lokalforeninger, kan du klikke på bynavnet og se mere om, hvilke projekter der er gang i, finde kontaktinformationer og meget mere.


Har du spørgsmål?

Kunne du tænke dig at være med i en lokalforeningsbestyrelse eller har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte din lokalforening eller skriv til vores organisationskonsulet Ronja Hyldkrog på mail: rh@redbarnetungdom.dk eller telefonnummer 51 64 98 29.