Red Barnet Ungdoms Persondatapolitik

Formål
Red Barnet Ungdom (“RBU”, “vi”, “os”, eller “vores”) respekterer dit privatliv og engagerer os i, at beskytte de personlige data vi indsamler.
Formålet med persondatapolitikken er at redegøre for, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger hjemmesiden eller overgiver personoplysninger til RBU på anden vis.

Kort om RBU
Denne hjemmeside ejes og drives af:
RBU
Rosenørns Alle 12,
1634 København V
CVR-nr.: 27 33 66 04
Telefon: +45 35 24 85 42
Kontakt os via: redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk
RBU er en selvstændig forening og arbejder med og for børn – med aktiviteter og rettigheder.

RBU´s databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Formålet med og retsgrundlaget for RBU’s behandling af dine personoplysninger
RBU indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på hjemmesiden på to måder:

 • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
 • Ved brug af såkaldte cookies

RBU’s indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

RBU indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Du ønsker at blive medlem
 • Du ønsker at blive bidragsyder
 • Du ønsker at være frivillig
 • Du ønsker at modtage vores nyhedsbrev
 • Du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev
 • Du/I ønsker at deltage i en af vores aktiviteter
 • Du deltager i en undersøgelse

RBU’s behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningen.

Vi overlader i enkelte tilfælde dine personoplysninger til vores databehandlere, f.eks. Nets, og hvor påkrævet foreligger der en databehandleraftale.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Cookies bruges til at forbedre brugeroplevelsen på RBU’s hjemmeside.

Når du besøger redbarnetungdom.dk indsamler RBU via cookies, information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger RBU til at forbedre din oplevelse.
RBU registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet, medmindre du har accepteret dette.
RBU bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår med at indsamle statistiske oplysninger om brugen.

Behandling af personoplysninger:
I Red Barnet Ungdom er arbejdsprocedurene for indhentelse og behandling af personoplysninger udarbejdet således, at vi kun efterspørger de nødvendige oplysninger, afhængig af din rolle i Red Barnet Ungdom, og at disse kun bliver brugt til det oplyste formål.
Red Barnet Ungdom behandler almindelige oplysninger jf. § 6, der vedrører identifikationsoplysninger, herunder (navn, adresse, tlf.nr, fødselsdato, cpr. nr og kontooplysninger) og personoplysninger jf. § 9, herunder helbredsoplysninger, racemæssig eller etnisk baggrund og religiøs overbevisning. Dine identifikationsoplysninger bruges til at kunne oprette dig i Nets (betalingsservice) samt i vores intranet for at kunne kontakte dig i forhold til dine opgaver i Red Barnet Ungdom.
De personfølsomme oplysninger efterspørges kun, hvis de er nødvendige til et specifikt formål.

Ved indhentelse af personoplysninger oplyses du om formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

Behandlingen og adgangen til dine personoplysninger foretages kun af de til opgaven relevante medarbejdere.

Opbevaring af dine personoplysninger
Red Barnet Ungdom opbevarer/efterspørger kun de personoplysninger, der er nødvendige for den konkrete behandling, jf. medlemskab, bidragsyder, frivillig mv. Når dine personoplysninger ikke længere skal bruges til formålet, slettes disse. Ved udmeldelse mv. slettes alle oplysningerne RBU har på dig, og som har været relevante og saglige at opbevare, så længe du har været en del af Red Barnet Ungdom.

Adgangen til personoplysninger i RBU
Kun medarbejdere med relevans for gennemførelse af den konkrete arbejdsopgave har adgang til og behandler de indhentede personoplysninger.

Samtykke
Red Barnet Ungdom skal have modtaget et samtykke i flere tilfælde:

 • Medlemskab
 • Frivillig
 • Bidragsyder
 • Bruger
 • Børneattester
 • Billedtilladelser

Samtykke gives via hjemmesiden eller ved underskrift på blanket.

Videregivelse af personoplysninger
Red Barnet Ungdom videregiver ikke personoplysninger til andre virksomheder, organisationer eller foreninger uden forudgående samtykke. Jf, medlemskab og bidragsydere videregives disse oplysninger til Nets (Betalingsservice) for PBS aftale, og derudover bliver bidrag indberettet til Skat for at kunne modtage skattefradrag.

RBU´s sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af persondataoplysninger
Red Barnet Ungdom har udarbejdet interne instruktioner, såkaldte datafortegnelser, der indeholder instruktioner i forhold til, hvordan personoplysninger, der er registeret på dig, skal beskyttes.

Behandling af oplysninger udenfor EU
Red Barnet Ungdom anvender ikke databehandlere udenfor EU.

Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, jf. også nedenstående.

Retten til at trække samtykke tilbage
Såfremt du har afgivet et samtykke til behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at hvis der ikke er et andet lovligt grundlag for behandlingen af personoplysningerne, vil Red Barnet Ungdom ikke behandle og beholde oplysninger om dig længere. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt. Din tilbagekaldelse kan på nogle områder have betydning for din aktivitet i Red Barnet Ungdom. Du skal f.eks. være opmærksom på, at du ikke kan være aktiv i Red Barnet Ungdoms aktiviteter, hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke vedrørende børneattesten – du kan derfor ikke være frivillig, da aflevering af en børneattest er et krav for at du kan arbejde med børn.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at kontakte Red Barnet Ungdom og få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, jf. afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger.

Dataportabilitet
Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata Red Barnet Ungdom har på dig, og i et læsbart
format.

Og du har ret til at få slettet dine personoplysninger permanent (Bemærk at dette kan
have en betydning for din aktivitet i Red Barnet Ungdom).

Og du har ret til at få begrænset dine personoplysninger (Bemærk at dette kan have en
betydning for din aktivitet i Red Barnet Ungdom)

Ukorrekt registrerede oplysninger
Hvis du mener, at Red Barnet Ungdom har forkerte oplysninger på dig, har du ret til at få dem rettet – kontakt os telefonisk eller pr. e-mail desangående.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Menu

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Accepterer automatisk brug af cookies hvis du klikker dig videre rundt på hjemmesiden mere information

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser. Tekstfilerne gør blandt andet websitet i stand til at opfatte, om browseren har besøgt stedet tidligere. Ved på denne måde at indsamle statistisk information om brugen af siden er cookies med til at forbedre brugervenligheden og oplevelsen. Cookies gør ingen skade på computeren og kan ikke indeholde vira eller skadelige programmer.


Vi anvender cookies fra Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Cookies spiller således en central rolle i at få redbarnetungdom.dk til at fungere optimalt. Cookies husker fx, om du er logget ind, osv.

Luk