Bestyrelsen

Bestyrelsen i Red Barnet Ungdom vælges af Red Barnet Ungdoms medlemmer på det årlige landsmøde i november. Formand/forkvinde/forperson, næstformand/næstforkvinde/næstforperson og kasserer vælges for to år, mens den øvrige bestyrelse vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen fungerer som Red Barnet Ungdoms øverste myndighed indtil næste landsmøde og har det strategiske ledelsesansvar for organisationen.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@redbarnetungdom.dk