Nordisk samarbejde

Nordic Cooperation er et formaliseret nordisk samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og vores søsterorganisationer i Norge (Press) og Sverige (RBUF) samt ungdomsråd tilknyttet Red Barnet i Island og Åland.

Formålet med samarbejdet er at erfaringsudveksling og støtte op om hinandens arbejde med børn og unges rettigheder samt styrke børn og unges stemme transnationalt. Foruden ønsker vi at styrke ungeledende projekter i Save the Children-bevægelsen ved eks. at tilbyde sparring og hjælp til unge (i norden) som ønsker at starte en ungdomsorganisation/gruppe i Save the Children familien.

Vi arbejder målrettet og strategisk og sætter hvert år mål for det kommende år og samler op på årets resultater i vores årsrapport som sættes til vedtagelse på vores årlige generalforsamling. Vi afholder både fysiske og online events med formålet at styrke hinandens kendskab til børnerettighedsområdet, debattere politiske børnerettigheds-relaterede mærkesager, erfaringsudveksle og videndele. Vi mødes fysisk minimum én gang om året i et af de nordiske lande – værtskabet går på skift. I 2022 mødtes vi i Oslo og rekonstruerede og satte retning for Nordic Cooperation 2.0 efter en lang periode med inaktivitet. Året efter formaliserede vi os selv til vores første officielle landsmøde hvor vedtægter og årsrapport blev enstemmigt vedtaget.

Året 2022/23
I januar 2023 afholdt vi en online workshop om børnebeskyttelse, hvor vi som lande delte erfaringer, diskuterede og kvalificerede hinandens procedure.

I juni 2023 mødtes vi til Press’ landsmøde i Norge hvor de andre nordiske lande var inviteret til at deltage.
I august 2023 deltog repræsentanter fra lokalforeningsbestyrelser og nationalbestyrelse i en ’Nordic Activist Camp’ sammen med deltagere fra Sverige, Island og Åland. Campen var finansieret et EU midler og blev planlagt og afviklet i samarbejde landende på tværs.

Hvis du vil høre mere om det nordiske samarbejde er du velkommen til at skrive til Red Barnet Ungdoms forkvinde, Caroline Wégens Carolinerwegens@redbarnetungdom.dk