Springbrættet – Noget for dig?


Springbrættet er et forløb til dig, der ønsker at være en del af et positivt fællesskab med andre unge fra din skole og unge frivillige. Det er et forpligtende fællesskab, hvor I sammen opbygger viden om jeres individuelle styrker, får redskaber til bedre at kommunikere, selvledelse, opbygge relationer og meget mere. Via forskellige øvelser i gruppen, vil I også arbejde med uddannelsesvalg og fremtidsønsker, samt have fokus på forberedelse til eksamenen. Der vil også være tid til udflugt samt hygge med aftensmad nogle af de gange I mødes. Springbrættet er en del af projektet Klar til Uddannelse.

Springbrættet har givet mig mere selvtillid i undervisningen (tidl. deltager i Springbrættet).

Hvordan foregår det?
I mødes i gruppen en gang om ugen i forlængelse af skoledagen. Springbrættet kører fra januar til juni, men ikke i ferierne. I hver gruppe vil der være ca. 15 unge på din alder og ca. 4 unge frivillige mellem 15-30 år. Der vil også være en kontaktperson tilknyttet fra din skolen – han/hun deltager ikke i gruppen, men kan kontaktes med spørgsmål om tilbuddet på din skole, ønske om tilmelding til forløbet mv. 

Hvem kan være med?

Springbrættet er særligt målrettet dig: 

  • der ikke ved hvad du vil efter 9. eller 10. klasse og har det svært med valgprocessen 
  • der mangler motivation for skolen og savner fællesskab i skolen 
  • der har brug for støtte til eksamenen 
  • der ikke er vurderet klar til den uddannelse du ønsker 

Går du i 8., 9. eller 10. klasse og passer du på en eller flere af ovenstående punkter, så tag fat i din klasselærer, hvis du har lyst til at deltage. Din klasselærer kan tilmelde dig til forløbet, hvis I begge mener, at det vil være et godt match til dig. Tilmelding kræver dog også, at dine forældre godkender, at du deltager. 

Som deltager i Springbrættet sig du ja til at deltage aktivt i forløbet, være med til at skabe et positivt fællesskab og sammen med de andre unge og frivillige opbygge kompetencer, blive klogere på dine styrker og potentialer samt få redskaber du kan bruge i din hverdag, til eksamenen og på din vej videre frem. Nogle af de unge, der har deltaget i Springbrættet fortæller, at de blandt andet gik fra forløbet med: 

Jeg vil sige, at jeg er kommet tættere på mange fra andre klasser, og måske også nogen fra min egen, som jeg ikke snakker så meget med. Man har noget man er ens om. Det er de samme problemer man ligesom har svært ved. Det er en god måde at få nye venner.

Det bedste ved at deltage i Springbrættet har været, at jeg har lært meget om mig selv og mine følelser – sådan noget var jeg ikke så god til før, men det har jeg lært meget i Springbrættet.

Går du i 8., 9. eller 10. klasse og kunne du tænke dig at deltage i Springbrættet på din skole, så skal du kontakte kontaktpersonen for Springbrættet på din skole. Hvis du ikke kender personen i forvejen, så kontakt din klasselærer. 

Mere om Springbrættet
Kunne du tænke dig at være frivillig i Springbrættet, så læs mere og tilmeld dig her
 

Er du lærer, skoleleder eller ansat i Ungeindsatsen i en kommune og ønsker mere viden, så kan du læse mere om Klar til Uddannelse her 

Springbrættet er en del af Red Barnet Ungdom og Egmont Fondens læringsindsats Klar til Uddannelse, som skal støtte, hjælpe og vejlede unge i udskolingen til at søge ind på og trives i en ungdomsuddannelse.