Uddannelsesdag på Sjælland og Fyn, forår 2024

Sæt et stort X i kalenderen lørdag den 13. april 2024
Der er nemlig Uddannelsesdag i Red Barnet Ungdom for frivillige fra Sjælland og Fyn, og det vil du ikke gå glip af! Dagen giver dig stærke redskaber, som du kan bruge i dit frivillige arbejde. Kom og få et skud inspiration – og mød nogle af de andre seje frivillige.

Uundværligt, inspirerende, sjovt og lærerigt
Alle frivillige i RBU kan være med – og alle frivillige opfordres til at deltage i mindst én uddannelsesdag.

Hvem kan tilmelde sig?
Alle frivillige i Red Barnet Ungdom. Hvis du er frivillig på en aktivitet og ikke allerede har deltaget i en uddannelsesdag, skal du deltage i det spor, der er målrettet netop din aktivitet.

Tilmeld dig:

☝ Tilmeldingsfrist: 8. april

Praktisk information:

Hvor: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg 1927
Hvordan: Uddannelsesdagen er gratis, og vi dækker transportomkostninger
Hvornår: Lørdag den 13. april 2024
Spørgsmål?
Kontakt Rikke Mathiasen på uddannelsesdag@redbarnetungdom.dk

Vejledende program for uddannelsesdagen

09.30-10.00: Check in
10.00-10.30: Velkomst ved Maja Østerhaab Andersen (forperson for RBU)
10.45-12.00: Oplæg ved Manilla Ghafuri, forperson for Rapolitics og medstifter af velgørenhedsforeningen ANaR. Manilla holder oplæg om sin flugt fra Afghanistan og om sin rejse indtil nu.
12.00-12.30: Frokost
13.00-14.00: Sparring med frivillige fra samme indsats som dig. OBS! Hvis du er projektleder og gerne vil sparre med andre projektledere, skal du tilmelde dig uddannelsesdagen i Aarhus
14.00-14.15: Smoking hot kaffe og sprød kage
14.30-15.45: Oplæg ved Lene P. Madsen og Jane K. Jensen, familierådgivere fra Aarhus kommune. Oplægget fokuserer på at kunne forstå andre ud fra deres mentale tilstande og at kunne sætte sig i andres sted. Derudover fortæller de om forskellige adfærdsmønstre hos børn og unge i udsatte positioner.
15.45-16.00: Evaluering og afslutning

OBS! Hvis du er på krisecenterindsatsens uddannelsesspor vil du blive mødt af ansatte fra RBU og undervisere fra organisationen Danner, som har et særskilt program for dagen. Programmet for krisecenterindsatsen er sendt ud på mail til alle frivillige i indsatsen.

I tilfælde af afbud
Uddannelsesdagen er en vigtig dag for alle frivillige, som vi virkelig ser frem til. Vi er dog helt med på, at noget kan komme i vejen for, at du kan deltage. Husk at melde fra senest den 8. april, så vi har de bedste muligheder for at forberede en god dag.

Brug for mere information?
Hold dig ikke tilbage – spørg din projektleder eller kontaktperson på sekretariatet, hvis du har spørgsmål til valg af spor på uddannelsesdagen. Alle frivillige opfordres til at deltage i mindst én uddannelsesdag.