Metode

Der er mange måder, at arbejde med børns rettigheder. Vores metode baserer sig på ung-med-yngre, som sikrer frivillige i øjenhøjde.

Red Barnet Ungdom er en frivillig social ungdomsorganisation. Vi arbejder sammen med børn om at skabe et mere børnevenligt Danmark.

Vi lægger stor vægt på vores unge-med-yngre tilgang og vi definerer børn som 6-18 årige og unge som 15-30 årige.

Vi mener, at børn er eksperter i deres eget liv og har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Derfor arbejder vi til stadighed med at udvikle og raffinere vores metoder til børneinddragelse og kompetenceudvikling af vores frivillige i forhold til:

  • at møde børn i øjenhøjde
  • at inddrage børn i alle faser af vores aktiviteter
  • at præsentere børn for muligheder for at påvirke rammerne for deres eget liv, når det giver mening i den konkrete situation og relation mellem barn og frivillig

Red Barnet Ungdom er en medlemsorganisation med et aktivt medlemsdemokrati. Alle frivillige og medlemmer har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Dette sikres via vores vedtægter, landsmøder, organisationsstruktur og i vores arbejde med at udvikle og vedligeholde en inddragende og anerkendende organisationskultur.