Landsmøde 2023

Den 4. november 2023 afholder Red Barnet Ungdom landsmøde for organisationens medlemmer. Det bliver en sjov og hyggelig dag, der slutter med et brag af en 20 års fødselsdagsfest med lækker festmiddag, festlige fællessange og andre sjove og uforglemmelige indslag, hvor vi hylder alle dem, der de sidste 20 år har været med til at skabe en mere børnevenlig verden!

På landsmødet kommer du til at diskutere organisationens arbejde og planer, og du kan stille op til bestyrelsen og komme med ændringsforslag til Red Barnet Ungdoms vedtægter og fremtidige arbejde.

På denne side finder du dagsordenen og de dokumenter, du har brug for i forbindelse med landsmødet.

Tid:
Lørdag den 4. november kl. 11.00 – 18:00 (morgenmad og ankomst fra 10.30).
Jubilæumsfest fra 18.30-21.00 (med mulighed for at blive og feste & hygge længere 🇩🇰).

Sted: Red Barnet Ungdom, Rosenørns Allé 12, 5.sal, 1634 København V.

 

Det er gratis
Det er gratis at deltage til både landsmødet og jubilæumsfesten. Hvis du kommer langvejs fra dækker Red Barnet Ungdom alle rimelige udgifter til transport samt overnatning fra lørdag den 4. til søndag den 5. november. Husk kvitteringer for transporten.

Nogle lokalbestyrelser arrangerer fælles transport. Kontakt din lokalbestyrelse, hvis du vil forhøre dig om dette. 

Såfremt du ønsker at overnatte i København, skal du skrive til martha.seger@redbarnetungdom.dk

Spørgsmål angående landsmødet sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk.

Program:
10:30 Ankomst, indskrivning og morgenmad
11:00 Landsmødet åbnes v. forkvinde Caroline
11:15 Jubilæumstale v. Johanne Schmidt-Nielsen
11:30 Bestyrelsens årsberetning
11:55 Fremlæggelse af Årsregnskab 2022
12:25 Frokost
13:25 Forslag om at fastholde kontingentsats på 150 kr./år
13:40 Forslag til ændring af vedtægter
14:10 Social aktivitet
15:00 Drøftelse af politisk tema for 23/24
16:00 Fremlæggelse af arbejdsprogram 2023
16:20 Pause
16:35 Personvalg
– Valg af forperson, næstforperson og 6 menige bestyrelsesmedlemmer
– Valg af interne revisorer
– Valg af ekstern revisor
17:45 Eventuelt
18:00 Afrunding og tak for i år

Program for fejringen af RBU’s 20 års fødselsdag 🇩🇰
18.30: Velkomst
18.40: Fødselsdagskoncert m. Økobandet
19.00: Lækker festmiddag
19:45: Jubilæumstale v. Astrid Engberg
20.00: Fællessang (vores helt egen sang)
20.10: Gak og løjer i børnehøjde
20.40: Herlig fødselsdagsdessert
21.00: Tak for i aften! Afslutning på det officielle program … men herefter er der fri fest og hygge …

Vigtige dokumenter:

Deadlines:
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du have været medlem af Red Barnet Ungdom i mindst en måned inden landsmødedatoen. Fristen for at stille op til bestyrelsen er lørdag den 4. november 2023 umiddelbart inden valghandlingen, men hvis du ønsker at optræde i landsmødemappen (der udsendes til alle medlemmer senest 3 uger før landsmødet) skal du indsende skemaet senest den 6. oktober.

*Hvis du har forslag til vedtægtsændringer eller ændringer til dagsorden, skal dette indsendes senest 6. oktober. Det er muligt at indsende ændringsforslag til eksisterende forslag helt frem til landsmødedatoen. 

Blanketter og forslag sendes til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk.