Sådan sikrer Red Barnet Ungdom børnene i vores aktiviteter

Red Barnet Ungdom har en særlig forpligtelse til at beskytte de børn, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med vores arbejde og aktiviteter. Red Barnet Ungdom tager derfor alle rimelige tiltag både som organisation og i vores daglige virke for at sikre, at Red Barnet Ungdom er en børnesikker organisation.

Børneattester
Frivillige i Red Barnet Ungdom afkræves samtykke til indhentning af en børneattest hos Rigspolitiet. Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

Telefonisk screening
Alle nye frivillige har inden påbegyndelse af det frivillige arbejde en samtale med en af Red Barnet Ungdoms sekretariatsansatte.

Introduktionsmøder
Nye frivillige bliver inviteret til obligatoriske introduktionsmøder, hvor de bliver introduceret til samværspolitikken (se nedenfor). Hvis der er nogen bekymringer ved potentielle frivillige, håndteres dette af sekretariatet.

Undgå alenetid
Frivillige og medarbejdere i gruppeaktiviteter må ikke være alene med børn eller unge. Det hænder, at man som frivillig eller medarbejder har en fortrolig samtale med et barn i aktiviteten. I sådanne tilfælde bør det foregå i passende afstand fra de andre tilstedeværende, så de kan se, men ikke høre den frivillige/medarbejderen.

Ingen låste døre
Det er ikke tilladt, at der er låste døre, hvis en frivillig eller medarbejder er nødt til at være alene med børn eller unge. En lukket eller låst dør kan føre til rygter om, at der foregår noget forkert bag døren, selvom det ikke er tilfældet.

Underretning til myndighederne
Alt personale og alle frivillige skal være klar over, hvilke skridt der skal tages, hvis der er mistanke om, at børn udsættes for mishandling, omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb eller anden krænkende adfærd.

Sociale medier
Frivillige skal undgå at blive ’ven’ med børnene og deres forældre på de sociale medier.


Særlige procedurer for 1 til 1-relationer

Ud over ovenstående tiltag er der særlige procedurer for projekter, hvor børn og frivillige er sammen på tomandshånd. Her gennemføres desuden:

Samtykkeerklæring
Der skal indhentes og opbevares skriftligt samtykke fra forældre til børn i projekterne. Med samtykkeerklæringen giver forældrene tilladelse til, at samværet med barnet må foregå på tomandshånd og ude af huset. 

Frivilligkontrakter
Alle frivillige skriver under på en frivilligkontrakt, som også indeholder samværspolitikken (se nedenfor).

Løbende kontakt
Alle frivillige får tildelt en kontaktperson, som løbende kontakter den frivillige for at høre, hvordan det går. Derudover ringes der flere gange årligt til familien.

Intro- og opstartsmøde med familien og en repræsentant fra RBU
Inden forløbet påbegyndes, mødes den frivillige med barnet, familien samt en person fra Red Barnet Ungdoms sekretariat eller et medlem i en koordinerende gruppe. På mødet gennemgås samtykkeerklæringen. Mødet skal sikre, at alle parter at indforståede med projektet.

Supervision med psykolog
To gange om året bliver frivillige tilbudt gruppesamtaler med en psykolog, hvor den frivillige kan reflektere over relationen med barnet. Det er obligatorisk for frivillige at deltage i mindst en gruppesamtale om året.

Red Barnet Ungdoms samværspolitik for frivillige og medarbejdere

I Red Barnet Ungdoms aktiviteter opbygges nære og sociale relationer mellem frivillige og børn og unge. Disse relationer er som udgangspunkt meget positive og givende for alle, men det er vigtigt, at man som frivillig tænker over sine egne og andres grænser.

Samværspolitikken skal være med til at beskytte de børn, som er en del af Red Barnet Ungdoms projekter.

Red Barnet Ungdoms samværspolitik omfatter alle ansatte i Red Barnet Ungdom, bestyrelsesmedlemmer, frivillige, praktikanter, konsulenter og andre, der repræsenterer organisationen. Alle nye frivillige og medarbejdere bliver introduceret til samværspolitikken.

Læs Red Barnet Ungdoms samværspolitik her.

Læs Red Barnet Ungdoms uddybning af retningslinjerne for samvær i 1 til 1-relationer her.


Her kan du få hjælp

Red Barnet Ungdom har telefonnummer 35 24 85 42.
Sekretariatet står altid til rådighed for frivillige, der har viden eller mistanke om overgreb mod børn.