Ina Fjordvald Christensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 23 47 67 58
Mail: ina@redbarnetungdom.dk

Alder: 25
By: Aalborg
Beskæftigelse: Kandidatstuderende i Sociologi på Aalborg Universitet

Hvorfor Red Barnet Ungdom?
Fordi det er et vigtigt stykke arbejde, de mange frivillige gør, for at tage imod de børn og unge, der har brug
for at blive anerkendt og taget alvorligt, men også at få lidt af deres barndom tilbage. I RBU er vi særligt
stærke på at kæmpe for børnenes rettigheder og at arbejde indenfor organisationens klare værdier. Jeg vil
gerne være med til at gøre RBU’s mange gode initiativer tilgængelige for endnu flere børn rundt i landet.

Yndlingsøjeblikke som frivillig
Jeg har endnu ikke et RBU øjeblik, men igennem min frivillighedskarriere har jeg været med til at
undervise f.eks. en hel 4. klasse i Verdensmålene. Her prøvede de den famøse ”uretfærdigheds stafet”,
hvor hver person får en personbeskrivelse, som enten placerer dem længere fremme eller længere tilbage
inden stafetten starter. Rummet summede af alle børnene, som lavede sjov med hinanden om hvor
uretfærdigt det er – men det var især efter stafetten var afsluttet, at noget virkelig bemærkelsesværdigt skete:
Børnene fik mulighed for at stille spørgsmål og få svar om, hvorfor de forskellige karakteristika havde
placeret dem, som de gjorde. Det var her, at en lille pige løftede sin hånd og spurgte med et ægte
nysgerrigt blik i øjnene: “Hvorfor blev den transkønnede person placeret så langt tilbage?” I det øjeblik blev
jeg mindet om den dybde og følsomhed, som børns sind kan rumme. Jeg forklarede hende forsigtigt, at
når man identificerer sig med et køn, som nogle andre måske ikke forstår eller accepterer, kan det føre til,
at nogle mennesker ser ned på én og undlader at inkludere én i fællesskabet. Dette kan i sidste ende føre
til en følelse af mindreværd og ensomhed. Her fortalte pigen om deres klassekammerat, der er
transkønnet, som de ikke synes er anderledes end dem selv. Den lille piges dybe empati og ønske om, at
hendes ven ikke skulle føle sig anderledes bare på grund af køn, berørte mig dybt.