Organisationsstruktur

Red Barnet Ungdom er en landsdækkende demokratisk ungdomsorganisation. Læs, hvordan Red Barnet Ungdoms organisation er bygget op her på siden.

 

Red Barnet Ungdom er dynamo for en mere børnevenlig verden.

Vores forandringsagenter er børnene og de frivillige i vores aktiviteter, vores frivillige projektledere, lokalforeningsbestyrelser, vores medlemmer og støtter.

Red Barnet Ungdom har ca. 4.000 medlemmer. Ca 1.500 af vores medlemmer er samtidig frivillige i en af vores aktiviteter. Alle børn i vores aktiviteter er potentielle juniorfrivillige.

Vores strategi fastlægges af medlemmerne på landsmødet og udmøntes af medlemmer og frivillige i lokalforeninger og aktiviteter med understøttelse fra sekretariatet.

Landsmøde
Hvert år i november holder Red Barnet Ungdom landsmøde. På landsmødet bestemmer medlemmerne både de langsigtede pejlemærker for Red Barnet Ungdom, når vi med passende intervaller reviderer vores strategi og det kommende års arbejdsprogram. Desuden vælges, hvem der skal lede organisationen det kommende år. Alle medlemmer i Red Barnet Ungdom kan deltage i landsmødet.

Bestyrelse
Red Barnet Ungdoms bestyrelse er ansvarlig for, at Red Barnet Ungdom arbejder i overensstemmelse med den landsmødefastlagte strategi og de årlige arbejdsprogrammer, som udarbejdes i forlængelse heraf. Bestyrelsen, som bliver valgt på det årlige landsmøde, består af ni medlemmer, der alle arbejder frivilligt. Formanden kan dog delvist frikøbes.
Bestyrelsen tilstræber en høj grad af kontakt og dialog med udvalgskoordinatorer og lokalforeningesformænd.

Udvalg, styregrupper og råd
Red Barnet Ungdom har en række udvalg, styregrupper, koordinerende grupper og et lokalforeningsråd, der forbinder strategiske målsætninger med konkrete planlægninger og implementering af vores konkrete aktiviteter rundt om i landet.

Lokalforeninger
Lokalforeningerne er Red Barnet Ungdoms lokale kraftcentre: lokalforeningerne understøtter driften af de lokale aktiviteter og gennemfører lokale initiativer og kampagner, der bidrager til en mere børnevenlig verden lokalt.

Aktiviteter
Red Barnet Ungdom har ca. 80 løbende aktiviteter rundt om i landet. Alle aktiviteter ledes af en frivillig projektleder med understøttelse fra sekretariatet og afholdes af unge frivillige.

Sekretariat
Sekretariatet i Red Barnet Ungdom har en tværgående og understøttende funktion. Sekretariatet er i forlængelse af Red Barnet Ungdoms værdi “ansvarlighed” forpligtet til at understøtte en ansvarlig organisations- og aktivitetsdrift og i forlængelse af værdierne “anerkendelse” og “inddragelse” til aktivt at positionere frivillige som centrale aktører i beslutningsprocesser indenfor de demokratisk vedtagne rammer, som vores arbejde for en mere børnevenlig verden udmøntes i.

Her er Red Barnet Ungdoms organisation illustreret:

Menu

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Accepterer automatisk brug af cookies hvis du klikker dig videre rundt på hjemmesiden mere information

Hvad er cookies og hvordan bruges de?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser. Tekstfilerne gør blandt andet websitet i stand til at opfatte, om browseren har besøgt stedet tidligere. Ved på denne måde at indsamle statistisk information om brugen af siden er cookies med til at forbedre brugervenligheden og oplevelsen. Cookies gør ingen skade på computeren og kan ikke indeholde vira eller skadelige programmer.


Vi anvender cookies fra Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Cookies spiller således en central rolle i at få redbarnetungdom.dk til at fungere optimalt. Cookies husker fx, om du er logget ind, osv.

Luk