Vision og værdier

Red Barnet Ungdoms arbejde for en mere børnevenlig verden er baseret på stærke visioner og værdier.

 

Red Barnet Ungdoms vision er en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder blir’ taget alvorligt!

Vi arbejder med afsæt i FNs Børnekonvention med at fremme de rettigheder i konventionen, som vi – som unge i Danmark – kan bidrage til at fremme ved en frivillig indsats.

En af de artikler i børnekonventionen, som vi vægter særligt meget, er artikel 12, der handler om børns ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem, på en måde, som er passende for barnets alder og modenhed. Det afspejler sig i Red Barnet Ungdoms værdigrundlag:

  • Anerkendelse
  • Inddragelse
  • Ansvarlighed
  • Engagement

Vi arbejder aktivt med værdierne “anerkendelse” og “inddragelse”: vi anerkender børn ved at møde dem i øjenhøjde, og vi forsøger at arbejde systematisk med at inddrage børn i planlægning og udførsel af vores aktiviteter.

Vi brænder for børns rettigheder og en børnevenlig verden, og vores arbejde med børn er udført af unge frivillig med understøttelse af et professionelt sekretariat. Det er vores værdier “engagement” og “ansvarlighed” i praksis.

Menu