Vision og værdier

Red Barnet Ungdoms arbejde for en mere børnevenlig verden er baseret på stærke visioner og værdier.

Red Barnet Ungdoms vision er en børnevenlig verden, hvor alle børn og unge har tiltro til sig selv, andre og fremtiden.

Red Barnet Ungdoms mission er at styrke børn og unges livsglæde og trivsel gennem positive forandringer i det enkelte barns liv og at sikre børn og unges stemme i samfundet.

Red Barnet Ungdoms formål er:

  • At styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem børn, unge, frivillige og andre.
  • At alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem.
  • At alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.

Vi arbejder altså med afsæt i FN’s Børnekonvention med at fremme de rettigheder i konventionen, som vi – som unge i Danmark – kan bidrage til at fremme ved en frivillig indsats.

En af de artikler i børnekonventionen, som vi vægter særligt meget, er artikel 12, der handler om børns ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem, på en måde, som er passende for barnets alder og modenhed.

Vi brænder for børns rettigheder og en børnevenlig verden, og vores arbejde med børn er udført af unge frivillig med understøttelse af et professionelt sekretariat.

Red Barnet Ungdom arbejder desuden med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.