Aarhus

Red Barnet Ungdom Aarhus

Lokalforening Aarhus er Red Barnet Ungdoms næststørste med mere end 300 passionerede frivillige. Vi arbejder med mange forskellige projekter inden for vores indsatsområder – bl.a. deltagelse, diskrimination, fritid og uddannelse. Fælles for alle projekter er vores mål og vision om anerkendelse og inddragelse af børnene.

Nedenfor kan du danne dig et overblik over lokalforeningen og vores projekter.

Indsatsområder og projekter

Fritid
+ Barnets Ven
+ Børneklubben i Kalmargade
+ Juniorklubben på Center Jelling
+ Venskabsgruppen i Aarhus Vest
+ Venskabsgruppen i Højbjerg
+ Venskabsgruppen i Viby

Uddannelse
+ Læringscaféen i Bispehaven
+ Læringscaféen i Kalmargade
+ Læringscaféen i Viby Syd
+ Lektievenner
+ Læringscaféen på Skovvangskolen
+ Læringscaféen på Tovhøjskolen
+ Læringscaféen på Dokk1
+ Læringscaféen i Skovgårdsparken, Brabrand

Vil du med på holdet?
Du kan læse mere om de enkelte projekter samt tilmelde dig som frivillig ved at klikke på projekterne ovenfor. Du er også meget velkommen til at holde øje med vores arrangementer på Facebook. Vi afholder løbende introduktionsmøder, hvor du kan få en introduktion til arbejdet som frivillig i Red Barnet Ungdom, møde andre frivillige og få svar på eventuelle spørgsmål. Introduktionsmøderne er både for nye frivillige og dem, der overvejer at blive det. Du er altid velkommen til at kontakte os i lokalforening Aarhus. Se hvordan neden for.


Kontakt lokalbestyrelsen: 

Lokalforeningen holder til på Klostergade 34, 3. sal, 8000. Du kan kontakte lokalbestyrelsen på aarhus@redbarnetungdom.dk eller gennem det enkelte bestyrelsesmedlem.