Krisecentre – Fyn og Sjælland

Et barn og en voksen holder i hånd

Hvad lærer du på krisecenter-sporet?

Forårets uddannelsesdag løber af stablen lørdag den 25. marts 2023 i København. Tilmeld dig allerede nu!

Tilmelding

På krisecenterindsatsens uddannelsesspor vil du blive mødt af ansatte fra Red Barnet Ungdom og undervisere fra organisationen Danner, som har stor erfaring med målgruppen og frivilligt arbejde.
I løbet af dagen vil du:

  • Få viden om børn og vold, og opbygge en større grundlæggende voldsforståelse
  • Få indsigt i livet på et krisecenter og den dagligdag, der møder børnene
  • Få metoder og inspiration til konkrete aktiviteter, der gode for børnene på krisecentre
  • Få mulighed for at dele ud af dine erfaringer og sparre med andre deltagere fra Krisecenterindsatsen!

Undervisningen vil være en blanding af korte oplæg, gruppearbejde og øvelser, som giver dig konkrete værktøjer og udvidet viden, som du kan bruge ude i indsatsen efterfølgende. Det vil primært være undervisere fra Danner, som vil stå for faciliteringen af uddannelsesdagen. De har stor praksiserfaring med børnemålgruppen fra eget krisecenter og arbejder selv i stor grad med frivillige.

Der vil også være mulighed for at udveksle erfaringer med andre frivillige på din indsats, når vi diskuterer dilemmaer med udgangspunkt i konkrete cases fra indsatsen. Endeligt skal vi præsenteres for og afprøve sjove, samarbejdende og fællesskabsopbyggende lege, som kan bruges som inspiration i dit arbejde med børnene i aktiviteterne.

Hvem kan deltage?

Uddannelsesdagen retter sig mod alle frivillige, men den er særlig vigtig for dig, der endnu ikke har deltaget på krisecenter-uddannelsen. Du behøver endnu ikke at være startet op på et krisecenter for at deltage. Du skal blot være medlem af Red Barnet Ungdom.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din uddannelse, så kontakt:
Projektkonsulent Mia Beyer på mb@redbarnetungdom.dk eller 21 48 06 08

Hvis du har praktiske spørgsmål omkring selve uddannelsesdagen, så kontakt:
Ryan Bravo på uddannelsesdag@redbarnetungdom.dk

På dagen kan du få fat i os på tlf.: 35 24 85 42

I tilfælde af afbud

Uddannelsesdagen er en vigtig dag for alle frivillige, som vi virkelig ser frem til, og vi er helt med på, at noget kan komme i vejen for, at du kan deltage. Husk at melde fra senest fem dage før, så vi har de bedste muligheder for at forberede en god dag.

Vi glæder os til at se dig!

De bedste hilsner
Red Barnet Ungdom