Frivillige: Mange skolebørn genkender ikke mobning

Nej! Vi har aldrig oplevet mobning. Og så måske alligevel. Mød de tre frivillige, Mille, Malvina og Hanan, som fortæller om deres arbejde i MobSQUAD, og hvordan de selv har oplevet mobning

 

Mobning har altid plaget skolebørn, men i de seneste år har børns tilstedeværelse på digitale platforme gjort det sværere at forebygge mobning, fordi drillerierne ofte foregår i det skjulte. Samtidig er mange børn i tvivl om, hvad mobning præcis er, og opsøger derfor ikke hjælp. Og det kan have langvarige negative konsekvenser både for mobberen, og den der bliver mobbet.

MobSquad sætter ord på
MobSQUAD består af engagerede frivillige, der besøger skoler og lærer børn om mobning igennem leg og rollespil. Og især bevidstheden om, hvornår en situation er mobning, er centralt i arbejdet med at forebygge. Hanan fortæller, at hun aldrig selv har følt sig mobbet i skolen, men alligevel kom i tvivl da hun startede i MobSQUAD:

”Jeg har tydeligvis ikke været bevidst om begrebets definition, og i hvor stor udstrækning fællesskabet og kulturen i et klasserum er med til at bestemme grænserne for mobning”

Og rigtig mange elever har det præcis som Hanan. Derfor gør et besøg fra MobSQUAD børnene opmærksomme på, hvad mobning er, og hvad man som barn bør gøre, når man oplever mobning i skolen. Mange børn bruger derfor workshoppen med MobSQUAD som anledning til at gå til læreren og fortælle om oplevelser, som de tror måske er mobning.

Det kræver viden at hjælpe
Malvina er også først blevet opmærksom på, hvordan mobning var en del af hendes hverdag, længe efter hun forlod skolen. Nu ville hun ønske, at hun havde forstået det, imens det stod på, så hun kunne have handlet:

”Havde jeg dengang haft en større bevidsthed omkring, hvad mobning er, og hvor stærkt man kan blive påvirket af det, ville der helt bestemt være klassekammerater, som jeg havde spurgt mere ind til og været mere opmærksom på at støtte”

Malvina forklarer samtidig, at rigtig mange lærere er i tvivl om, hvordan de skal håndtere mobningen især på sociale medier. Derfor kan MobSQUAD give både børn og undervisere redskaber til at kickstarte arbejdet med antimobning.

Motiverende minder
For Mille var det anderledes. Som barn vidste hun inderst inde godt, at nogle situationer ikke var i orden. Alligevel søgte hun sjældent hjælp, for måske tog hun fejl. Måske var det slet ikke mobning:

”Jeg har både været tilskuer, medløber, mobber og offer – men jeg har også nogen gange været med til at standse mobning. Det er den rolle jeg er mest stolt af. Derfor er jeg blevet frivillig i MobSQUAD”

MobSQUAD har alene i år besøgt 2000 skolebørn og givet dem modet og værktøjerne til, i fællesskab, at sige fra overfor mobning. Målet er at forbygge, at mobning ødelægger børneliv.