Hjemmelektiehjælp giver øget skoleglæde

Slut med ondt i maven over staveord eller brøker. Nye målinger viser, at Red Barnet Ungdoms hjemmelektiehjælp både øger udsatte børns motivation for skolearbejdet og faglige selvtillid.

 

For nogle børn føles det som en uoverkommelig udfordring at knække en 2. gradsligning eller række hånden op midt i klassen. Så i 2015 startede Red Barnet Ungdom et nyt projekt, Lektievenner, for de fagligt og socialt svageste børn. Projektet giver børnene faglig støtte, selvtillid og lyst til at lære. Målet er at give udsatte børn samme mulighed for at tage en uddannelse som deres klassekammerater.

Lige nu 45 børn med i projektet, og en gruppe af disse børn har nu været med i 6 måneder. Derfor har Red Barnet Ungdom gennemført en evaluering af børnenes foreløbige udvikling frem til nu.

Evalueringen er lavet af børnenes lærere og afspejler den udvikling lærerne ser hos børnene i undervisningen på en skala fra 1-10 efter et halvt år i projektet. Resultaterne er overvældende positive.

tabel2

Evalueringen viser, at børnenes deltagelse i undervisningen og faglige selvtillid er 100 pct. forbedret samtidig med at deres motivation og trivsel i skolen også er steget betydeligt.

”Vi utroligt glade for så hurtigt at kunne se så forbedringer på alle de områder. Det er naturligvis kun en temperaturmåling, og vi kender først det endelige resultat efter et helt år, men det tegner rigtig godt, at børnene allerede nu deltagere mere i undervisningen og viser store fremskridt i deres parathed til at lære”, siger Magnus Birk Clausen, leder af aktivitetsteamet i Red Barnet Ungdom.

Hemmeligheden er nærvær
Børnene i projektet udvælges af en lærer og herefter får de hver uge besøg af en frivillig hjemmelektiehjælper fra Red Barnet Ungdom. Lektiehjælperens opgave er, at give børnene faglige succeser med skolearbejdet og tro på egne evner.

Med skarpt spidsede blyanter og skoletasken fuld af tålmodighed og faglige øvelser opbygger lektiehjælperen sammen med barnet en tryg relation, der giver barnet mod til at prøve, fejle og sejre. Men der bliver også talt om andre ting, der optager barnet. En lektieven er nemlig præcis det som navnet indikerer; en ven man laver lektier med.

Sådan beskriver en række anonyme 6-12 årige børn relationen til deres lektieven:

  • Pige: Det bedste er, at hun er sød, og hun er god til at lærer mig mange ting. Og når vi ikke har noget at lave, når jeg ikke har nogle lektier for, så har hun tit sådan nogle kort med, så vi spiller.
  • Pige: Jeg tænker, at det er rigtig rart at have en lektieven. Hun får ikke penge for det. Der tænker jeg endnu mere: ”Tænk at der er nogle, der vil det”.
  • Dreng: Han er hyggelig at være sammen med. Meget sjov vil jeg sige. Han er en god ven, hvis jeg nu har svært ved noget, så hjælper han mig meget”.
  • Pige: Hun er faktisk en god ven. Når hun skriver til mig, så bliver jeg glad. Hun skriver ikke kun om arbejde – lektier. Hun skriver andet.

Læs mere om lektievenner her