Alle Red Barnet Ungdoms aktiviteter er foreløbigt aflyst

Alle Red Barnet Ungdoms aktiviteter er aflyst frem til den 29. marts og eventuelt længere.

På baggrund af de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og statsministeren angående coronavirus, har vi valgt at sætte alle aktiviteter i Red Barnet Ungdom i bero. I disse dage er det vigtigt, at vi passer på hinanden og børnene i vores projekter og deres familier. Vi indstiller derfor alle vores aktiviteter for at tage et kollektivt ansvar for, at smitterisikoen reduceres. Det betyder, at alle aktiviteter er sat midlertidigt på pause. Vi melder ud, når aktiviteterne genoptages.

Alle aktiviteter er derfor sat på pause, herunder:

  • Læringscaféer
  • Venskabsgrupper
  • Asylcenteraktiviteter
  • Barnets Ven
  • Lektievenner
  • Klubber
  • MobSquad
  • Lokalforeningsaktiviteter
  • Al uddannelse og alle møder. Dette inkluderer generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Uddannelsesdage og Ledelsesforum aflyst

Forårets uddannelsesdage i Aarhus og København samt ledelsesforummet er aflyst.

Vi følger udviklingen tæt

Vi følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger tæt og opdaterer løbende information på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, så skriv til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk.

Har du andre spørgsmål om coronavirus, skal du læse mere på www.coronasmitte.dk eller kontakte Sundhedsstyrelsens corona-hotline på nummeret 70 20 02 33.

Pas på jer selv og hinanden.
Venlig hilsen – Red Barnet Ungdom