Unge frivillige skal hjælpe andre unge med at komme godt videre efter grundskolen

Efter sommerferien vil de ældste elever på en række udvalgte skoler rundt om i landet blive mødt af et helt nyt tilbud: ’Klar til Uddannelse’. Her vil unge frivillige styrke og hjælpe de deltagende elever med at gennemføre både eksamen og en ungdomsuddannelse. Den nationale indsats er et samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og Egmont Fonden for unge i 8.-10. klasse. 

En løsning for samtiden og fremtiden

42.000 unge mellem 15-24-år er i dag uden uddannelse og uden beskæftigelse. ’Klar til Uddannelse’ er en forebyggende indsats, der skal give de unge både støtte og redskaber, der vil styrke dem i deres skoleliv og på deres kommende ungdomsuddannelse. Unge frivillige fra Red Barnet Ungdom går forrest i indsatsen, hvor de i øjenhøjde vil styrke de berørte elever igennem målrettede læringsforløb:

”Hver femte af alle 18-25-årige har ikke gennemført og er ikke i gang med en uddannelse – så det er en ret stor gruppe unge mennesker, som vi er ved at tabe på gulvet. ’Klar til Uddannelse’ skal vende denne udvikling, og hjælpe unge, der har brug for det, med at finde deres vej videre i livet. Det skal ske gennem positive unge fællesskaber og relationer, målrettet fokus på at styrke de unges sociale og faglige kompetencer, og ikke mindst at guide dem i deres valg af uddannelse. Målet er at styrke både de unges evner og deres tro på egne evner,” fortæller Lotte Juul Mikkelsen Programleder i Red Barnet Ungdoms Læringsindsats, og fortsætter:

”Indsatsen er båret af unge frivillige mellem 15-30 år, som uddannes i at understøtte, motivere og sparre med udskolingseleverne. Den relativ lille aldersforskel skaber et unikt læringsrum, hvor eleverne spejler sig i de unge frivillige, og hvor de frivillige giver eleverne et frirum med fokus på skole og fremtid. Vores erfaring er, at det både opbygger de deltagende unges faglige selvtillid og trivsel, og giver dem konkrete redskaber og færdigheder, de kan tage med videre.”

Et vigtigt samarbejde, der giver mening

’Klar til Uddannelse’ er udviklet af Red Barnet Ungdom med støtte fra Egmont:

”Alt for mange unge med læringsudfordringer bliver tabt i dag og får ikke et tilstrækkeligt stærkt fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge har brug for at få styrket deres faglige selvtillid og trivsel, og her kan frivillige være med til at gøre en vigtig forskel.

Vi har store forventninger til dette nye initiativ, som vi håber, at mange kommuner vil være interesserede i at blive en del af. Og vi er glade for, at så mange frivillige i Red Barnet Ungdom vil stille sig til rådighed for at give de unge, der har det svært, den hjælp, de har brug for”, siger Heidi Sørensen, direktør i Egmonts Fondssekretariat.

Klar til Uddannelse vil indledningsvis blive rullet ud i 10-12 danske kommuner fra august 2023. Dette vil blive gjort i tæt samarbejde med lokale skoler og kommuner.

Yderligere info 

Læs meget mere om Klar til Uddannelse her >>

Klar til Uddannelse består af to aktiviteter:

Studievenner (én-til-én)

Studievenner er et én-til-én tilbud, hvor unge fra målgruppen henvises af udvalgte skoler og matches med en ung frivillige (15-30 år). De mødes over et halvt år, hvor den frivillige giver eleven faglig støtte, fungerer som sparringspartner og understøtter valgprocessen i forhold til studievalg – f.eks. ved besøg på uddannelser og arbejdspladser.

Springbrættet (gruppebaseret)

Springbrættet er et gruppebaseret forløb for 10-15 elever, der udvælges af samarbejdsskoler. Forløbet skaber et forpligtende fællesskab for eleverne og de tilknyttede ca. 4 unge frivillige. Der er fokus på livsmestring, eksamensforberedelse samt studievalg. Et forløb varer 4-6 måneder.

Klar til uddannelse er støttet af Egmont Fonden med 6,5 mio. kr. i perioden marts 2023 – juni 2026.

   

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om ‘Klar til Uddannelse’, så kontakt:

LOUISE CHRISTIANSEN
Tlf.: 23 10 99 49
louise@redbarnetungdom.dk