Mød Peter – en næst-forperson med et drive!

▶HVAD ER? | ▶UDDANNELSE | ▶HVOR ER? | ▶TILMELD

I lokalbestyrelsen i Aarhus sidder Peter Bitsch Hjortshøj. Han er 23 år, bosat i Aarhus og så er han næst-forperson i lokalbestyrelsen – eller bedre kendt som: forpersonens højre hånd. Sammen sørger de for, at det er sjovt og givende at være frivillig i lokalforeningen. Peter vil gå lidt i dybden med, hvad det egentlig indebærer at være næst-forperson:

Rejsen fra frivillig til næst-forperson
Efter nogle år som frivillig i RBU Aarhus, besluttede jeg mig for at tage med til årets generalforsamling. Det gjorde jeg af nysgerrighed om, hvad der foregik til sådan en og i håb om at kunne komme til at få mere indsigt i, hvordan organisationen blev drevet, og få et større ansvar for at være med til at føre den et endnu bedre sted hen. Til generalforsamlingen blev jeg opfordret af den tidligere forperson til at stille op som næstforperson efter en længere samtale – og blev valgt. 

Det var derfor en ganske impulsiv beslutning, som jeg dog kastede mig ud i med håb om at opbygge et større kendskab til, hvad det vil sige at være med til at drive en organisation, deltage i beslutningsprocesser og være med at tænke nye i løsninger og i nye veje. Samtidig med, at jeg håbede, det ville give mulighed for at arbejde sammen med nogle godhjertede og engagerede mennesker – og det er lige præcis det, jeg har oplevet som næstforperson i lokalbestyrelsen i Aarhus. 

Hvad laver en højre hånd? 
Det er mit indtryk, at rollen som næstforperson varierer fra bestyrelse til bestyrelse. Personligt ser jeg min rolle som en, hvor jeg er sidestillede med de øvrige “almene” bestyrelsesmedlemmer. Blot med en følelse af at have en lidt større forpligtelse i at assistere vores forperson, når diverse begivenheder skal stables på benene, og når der er behov for, at der er nogen, som kommer ud og repræsenterer RBU og bestyrelsen til diverse projekter og arrangementer. Heriblandt når vi er ude for at rekruttere eller fortælle om RBU, som vi f.eks. har været ved Via i Aarhus hos de lærerstuderende. Eller tilbage i foråret, hvor jeg var med de frivillige ude på et asylcenter i Jelling. 

Jeg oplever dog ikke, at jeg er “bebyrdet” mere end de ”almene” medlemmer i bestyrelsen, der så har andre roller og ansvarspunkter end mig – ligesom jeg også er SoMee-ansvarlig ved siden af rollen som næstforperson. Og det er min klare oplevelse, at den som for alvor har overblikket i bestyrelsen og bærer det største ansvar for, at driften, arrangementerne og de månedlige bestyrelsesmøder forløber, som de skal, det er Sina, vores forperson i Aarhus. Ligesom de resterende medlemmer i bestyrelsen ligeledes har mere erfaring end mig, og derfor uden tvivl også hjælper med at varetage roller, jeg ikke helt formår at udfylde. 

Bottom line er…
Bottom line er, at jeg er virkelig glad for, at jeg tog den tidligere forpersons råd og stillede op. Det har været utroligt givende og lærerigt, og noget jeg håber på at få mulighed for at blive ved med efter årets generalforsamling. 


Forperson
Rikke er tidligere forperson i København Nords lokalbestyrelse. Hun var klar til at udvikle sig og så muligheden:De senere år har jeg været interesseret i ledelse, og det er jo en oplagt mulighed for at udvikle egne kompetencer inden for ledelse, især beslutningstagning, relations- og projektarbejde.” Læs meget mere her >> 

Kasserer
Mød Camilla, der er kasserer i København Syds lokalbestyrelse. Hun var nysgerrig på at lære mere om regnskab, og derfor sidder hun nu i lokalbestyrelsen: ‘’Jeg har altid interesseret mig for tal og økonomi, som nok var det, der fik mig til at interessere mig for rollen som kasserer.’’ Læs meget mere her >>