Hvad laver en lokalbestyrelse?

▶OVERBLIK▶HVAD ER? | ▶UDDANNELSE | ▶HVOR ER? | ▶TILMELD

Der afholdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. Her er bestyrelsens fremmeste opgave at komme på idéer, der kan være med til at skabe et fællesskab for frivillige i dit lokalområde gennem fede sociale og faglige events, inspirerende opslag på de sociale medier og synlighed for jeres lokalforening.

I lokalbestyrelsen har de forskellige poster forskellige ansvarsområder:

Fælles for alle posterne er, at I sammen skaber det frivillige fællesskab, der løfter Red Barnet Ungdoms lokale indsats. Det er et vigtigt stykke arbejde, der både giver rigtig god ledelseserfaring og noget godt at skrive på CV’et. Allervigtigst får du en rigtig god mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner.

  • Forperson: Forpersonen har det store overblik, indkalder til møder og er tovholder for bestyrelsen. Forpersonen har kontakten til sekretariatet i København, til de andre lokalforpersoner rundt omkring i landet og til projektlederne i de forskellige aktiviteter.
  • Næstforperson: Næstforpersonen er forpersonens højre hånd. Hvordan ansvaret fordeles, er forskelligt fra lokalforening til lokalforening, men fælles er at de begge skal hjælpe med at gøre det sjovt og givende at være frivillig i lokalforeningen.
  • Kasserer: Kassereren er bestyrelsens talknuser. Det er den person, der holder øje med budgettet, fører regnskab og som kommer med idéer til hvilke midler lokalforeningen kan søge.
  • Bestyrelsesmedlem: De menige medlemmer er med inde over alle beslutninger, og kan påtage sig forskellige ansvarsposter. Det kan være som SoMe-ansvarlig, underholdningsansvarlig eller en masse andre poster som I internt i lokalforeningen kan blive enige om.

Udforsk lokalforeningernes verden – hvad sker der bag kulissen?
Tre lokalforeningsfrivillige fortæller om deres arbejde og om hvad der foregår i en lokalforening. Læs mere her >>