Bestyrelsen

Bestyrelsen i Red Barnet Ungdom vælges af RBU’s medlemmer på det årlige landsmøde i november. Formand/forkvinde/forperson, næstformand/næstforkvinde/næstforperson og kasserer vælges for to år, mens den øvrige bestyrelse vælges for ét år af gangen. Bestyrelsen fungerer som RBU’s øverste myndighed indtil næste landsmøde og har det strategiske ledelsesansvar for organisationen.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@redbarnetungdom.dk.