Lokalforeninger

Red Barnet Ungdoms lokalforeninger skaber lokale fællesskaber og sammenhold blandt projekterne og de frivillige. Det er her, vi sætter børn og unges rettigheder på den lokale dagsorden, lægger planer for at få endnu flere med og styrker vores medlemsdemokrati. Hver lokalforening er ledet af en lokalbestyrelse.

Her kan du få et overblik over Red Barnet Ungdoms lokalforeninger. Klik på din lokalforening for at se kontaktoplysninger og få mere information om lokalforeningens projekter.

Bliv lokalbestyrelsesmedlem

Som medlem af Red Barnet Ungdom kan du stille op til valg i din lokalbestyrelse. Du vil få besked om, hvordan dette gøres, når du inviteres til valg i forbindelse med den årlige generalforsamling. Af og til er der en ledig plads i bestyrelserne mellem valgperioder, som du kan søge. Kontakt din lokalforening og hør om mulighederne for at blive valgt ind i lokalbestyrelsen.